Curs de perfecționare 150 ore (20 credite) 2018 - 2019
Numele din buletinul de identitate / Фамилия из паспорта *
ex. Patrașcu
Your answer
Prenumele din buletinul de identitate / Имя из паспорта *
ex. Ion
Your answer
Patronimicul / Отчество
ex. Vasile
Your answer
Buletin de identitate seria și numărul / Серия и номер паспорта *
ex. A00011123
Your answer
Numar de identitate / Идентификационный номер *
ex. 200225641253
Your answer
Sexul / Пол *
Data, luna și anul nașterii / Дата рождения *
ex. 05.07.1975
MM
/
DD
/
YYYY
Adresa Domiciliu / Адрес проживания *
ex. mun. Chisinau, str. Decebal 89 ap.5
Your answer
Raionul / Район *
Telefon mobil / Номер мобильного телефона *
Your answer
Telefon domiciliu / Номер домашнего телефона
Your answer
Telefon serviciu / Номер рабочего телефона
Your answer
email / эмайл *
Your answer
Studiile (instituţia de invaţămînt absolvită, oraşul, anul) / Образование ( Оконченный ВУЗ, город и год) *
ex. USM, Chisinau, 2001
Your answer
Locul de munca, (functia) / Место работы (должность) *
ex. Chișinău, LT M. Eminescu, profesor de matematică
Your answer
De unde ați aflat despre noi? / Откуда узнали о нас? *
Specialitatea pentru perfecționare / Специальность для повышения *
Perioada de desfășurare a cursurilor / Период прохождения курсов *
Condiţiile contractului / Условия контракта *
I. INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂM NT SE OBLIGĂ: 1.1.Să asigure în modul stabilit înmatricularea auditorilor la cursurile de perfecţionare/recalificare1.2.Să asigure condiţiile necesare pentru instruire. 1.3.Să acorde fiecărui auditor documentul respectiv de absolvire a cursurilor, în cazul în care acesta a îndeplinit cu succes planul de studii. II. AUDITORUL (ÎNTREPRINDEREA) SE OBLIGĂ: 2.1.Până la începutul studiilor să prezinte toate actele necesare înscrierii. 2.2. Până la începutul studiilor Auditorul / Întreprinderea să achite în numerar sau să deconteze pe contul Instituţiei de învăţământ suma indicată la p.1.1. 2.2.Să însuşească materialul didactic conform planului si programelor de instruire. Să susţină probele de evaluare în termenele stabilite. 2.4.Să respecte Regulamentul de ordine internă stabilit în Instituţia de învăţământ. La încălcarea de către auditor a obligaţiunilor prevăzute de către acest Regulament, instituţia de învăţământ are dreptul de a-l exmatricula fără a restitui suma achitată. 2.5.Întreprinderea să creeze condiţii Auditorului pentru îndeplinirea cu succes a programelor de studii şi susţinerea probelor de evaluare. III. DISPOZIŢII FINALE: 3.1.În cazul nesusţinerei probelor de evaluare în termenele stabilite din motive întemeiate, auditorului i se acordă posibilitatea de susţinere repetata. 3.2.În cazul nesusţinerii probelor de evaluare în termenele stabilite fără motive întemeiate, auditorul este exmatriculat din instituţia de învăţământ fără restituirea sumei încasate. 3.3. Certificatul de perfecţionare se eliberează auditorului numai în cazul îndeplinirii cu succes a programelor de studii şi susţinerii probelor de evaluare. 3.4. Costul Certificatului în mărime de 30 de lei este achitat de către Auditor în contabilitatea Instituţiei de învăţământ. 3.5. În cazul desfăşurării cursurilor în afara Instituţiei de învăţământ, Întreprinderea se obligă să achite formatorilor cheltuielile pentru transport, diurnă şi cazare. 3.6. Contractul intră în vigoare din momentul semnării de către ambele părţi şi este valabil până la sfârşitul cursurilor. 3.7. Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Institut.