แบบกรอกข้อมูล ภาษี ภงด.91
แบบกรอกข้อมูลเพื่อยื่นภาษีเงินได้ประจำปี 2560
ชื่อ - ชื่อสกุล
Your answer
รหัสผ่านในการเข้าระบบ
Your answer
จำรหัสผ่านไม่ได้ ให้ใส่รหัสหลังบัตรประชาชน
Your answer
สถานภาพผู้มีเงินได้
กรณีสมรสแล้ว คู่สมรส
รายการเงินได้พึงประเมิน (จากใบแจ้งของ สพม.6)
Your answer
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (จากใบแจ้งของ สพม.6)
Your answer
เงินสะสม กบข. (จากใบแจ้งของ กบข.)
Your answer
ค่าลดหย่อนบุตร (ระบุชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน กำลังศึกษาหรือไม่)
Your answer
อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป (ระบุชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน)
Your answer
อุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ (ระบุชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน)
Your answer
เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา จำนวนเงิน
Your answer
เบี้ยประกันสุขภาพตนเอง จำนวนเงิน (รวมทุกบริษัท)
Your answer
เบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ จำนวนเงิน (รวมทุกบริษัท)
Your answer
ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
Your answer
ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
Your answer
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย
Your answer
เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา/การกีฬา (ระบุจำนวนเงินที่จ่ายจริง)
Your answer
เงินบริจาค
Your answer
ค่าซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms