แบบรายงาน: นโยบายทำป้ายคำศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงเรียน
สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเร่งด่วน ให้โรงเรียนจัดทำป้ายคำศัพท์ภาษาอังกฤษในโรงเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศ บริบทและ สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จะนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา โดยทีมนิเทศประจำพื้นที่ และขอความร่วมมือโรงเรียนรายงานการปฏิบัติตามนโยบายตามสภาพจริงด้วยตนเอง ส่งข้อมูลกลับ (Submitted)มาตามระบบ จำนวน 2ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 25 ของเดือน ธันวาคม 2559
ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 25 ของเดือนกุมภาพันธ์ 2560
Email address
คำชี้แจง โปรดคลิกเลือกรายการที่โรงเรียนได้จัดทำป้ายคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามบริบทความเหมาะสม ของโรงเรียน ต่อไปนี้เสร็จสิ้นแล้ว (บางโรงเรียนอาจจะไม่สามารถทำป้ายเหล่านี้ได้ครบถ้วน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อม บริบท สภาพแวดล้อมของโรงเรียนจะเอื้ออำนวยให้)
ชื่อ -สกุล (ผู้รายข้อมูล /ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ)
Your answer
โรงเรียน / อำเภอ
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Please complete the captcha before submitting the form.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms