IDEA GLOBAL
FORMULARZ APLIKACYJNY IDEA GLOBAL
Email *
Dane Pomysłodawcy
Imię i nazwisko *
Adres zamieszkania *
Adres korespondencyjny *
E-mail *
Telefon *
Forma prawna Pomysłodawcy *
Czy Pomysłodawca brał udział w innych programach wsparcia startupów finansowanych ze środków unijnych lub krajowych? *
Jeśli Pomysłodawca brał udział w innych programach wsparcia startupów finansowanych to jakich: *
Czy Pomysłodawca jednocześnie aplikuje (poza działaniem 2.5 Programy akceleracyjne) do innego/ innych programów akceleracyjnych (finansowanych ze środków unijnych/krajowych) *
Jeśli Pomysłodawca jednocześnie aplikuje (poza działaniem 2.5 Programy akceleracyjne) do innego/ innych programów akceleracyjnych (finansowanych ze środków unijnych/krajowych) to proszę wymienić jakich: *
Czy Twój projekt ma już klientów z sektora średnich i dużych przedsiębiorstw? *
Nazwa projektu: *
Skrócony opis projektu: *
Innowacyjność projektu (Informacja o nowych wartościach oferowanych przez innowacyjne rozwiązanie/pomysł w porównaniu do innych rozwiązań obecnych na rynku w ocenie Pomysłodawcy). *
Link do lean canvas, pitchdecka/prezentacji projektu: *
Faza rozwoju projektu (TRL): *
Prawa własności intelektualnej. Pomysł jest: *
Required
Aplikujący jest właścicielem opisanego projektu i posiada do niego wyłączne prawa oraz uprawniony jest do rozporządzania nim pełnią praw we własnym imieniu : *
Zgłoszony projekt dotyczy obszaru: *
W jakich sektorach gospodarki zgłaszany projekt ma/może mieć zastosowanie? : *
Do kogo skierowany jest Twój produkt/rozwiązanie? Kto jest Twoim klientem? *
Jaki problem rozwiązuje Twój projekt/jaką potrzebę zaspokaja? *
Jak rozwiązujesz ten problem/zaspokajasz potrzebę? Czym się wyróżniasz od dostępnych na rynku rozwiązań? (solution/value proposition) *
Kto jest Twoją konkurencją (podaj linki) lub jak klienci aktualnie rozwiązują ten problem? W czym Twoje rozwiązanie będzie lepsze? *
Doświadczenie zespołu, który będzie realizował projekt. *
Adres strony www lub aplikacji
Realizacja pomysłu prowadzić będzie do wdrożenia o charakterze: *
Przewaga konkurencyjna (nasycenie rynku/popyt na usługę) *
Szacowany czas wdrożenia projektu na rynek po zakończeniu finansowania: *
Szacowany koszt umożliwiający wdrożenie projektu na rynek: *
W jakim celu wykorzystane zostaną fundusze pozyskane w programie akceleracyjnym?: *
Required
Opis sposobu komercjalizacji projektu: *
Bariery wejścia na rynek: *
Wypełniając formularz zapoznałem się z regulaminem konkursu naboru do programu akceleracyjnego w ramach projektu "Akcelerator IDEA Global". Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) przez Organizatora konkursu oraz przez przedstawicieli Odbiorców Technologii dla potrzeb związanych z konkursem. Oświadczam, że podane przeze mnie informacje we formularzu są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. Zgadzam się. *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy