UNIK CASETÄVLING, 20-22 Oktober på KSLA i Stockholm
Beskrivning och avgränsning

Hållbar produktion och konsumtion möts i ett dynamiskt samspel mellan människors långsiktiga behov av hälsobefrämjande och näringsrika livsmedel och produktions- och förädlingsmetoder som levererar dessa livsmedel i tillräcklig mängd och utan att äventyra kommande generationers behov. Alla steg längs värdekedjan från insatserna i primärproduktionen till mesta möjliga livsmedelsnytta för konsumenter och i mesta möjliga mån slutna kretslopp måste kunna upprätthållas inom planetens gränser (planetary boundaries, ref Steffen et al, 2015).

Avgränsningen i detta case är hur en hållbar konsumtion och produktion ska kunna uppnås med tidshorisonten 2030 med hänsyn till tre övergripande aspekter: Logistik, internationell samverkan, samt integrering av ny teknik.
Med logistik avses inte bara transportoptimering utan även resursoptimering som leder till minsta möjliga nödvändiga resursanvändning i värdekedjan. Hur ska fysiska och informationsflöden utformas och styras för att komma närmare en hållbar värdekedja?

Med internationellt samarbete avses att de globala målen inte kan nås utan samverkan över system- och nationsgränser. Lokala och regionala tillämpningar behöver lyftas och spridas för att kunna anpassas och användas globalt. Dessutom innebär ofta en resursoptimering samverkan kring produktion och processer. Hur kan vi samverka internationellt för att främja idé- och kunskapsutbyte och för att allokera de globala resurserna på bästa sätt?

Med ny teknik avses digitalisering och robotisering med utveckling av sensorteknologi, hantering av stora mängder indata (”big data”) och machine learning för utveckling av nya gränssnitt, precisionstekniker för både odling och djurhållning, bioteknik och materialutveckling. Vilka teknologier kommer att bli särskilt användbara i utformningen av en hållbar värdekedja?

Utmaningen i detta case är att med tidshorisonten 2030 och med hänsyn till de tre aspekterna ta fram ett förslag på hållbar konsumtion och produktion i enlighet med FNs mål 12, speciellt delmål 12.3.
Resultatet ska presenteras muntligen på engelska alternativt på svenska som en "pitch" på max sju minuter.


I projektet Unga i Kungliga Skogs- och lantbruksakademins (UNIK:s) casetävling ska du som deltagare på en begränsad tid lösa ett fall, ett case. Du kommer sättas samman i en grupp beståendes av andra unga intresserade personer och tillsammans ska ni ta fram ett förslag på lösning till caset. Målet är att ni inom gruppen ska ha kompletterande och varierande kunskaper. Till er hjälp finns resurspersoner i form av ledamöter inom KSLA. Tävlingsresultatet bedöms av en jury.

För att delta i UNIK:s casetävling bör du vara studerande eller utbildad eller yrkesverksam. Tävlingen riktar sig främst till dig som är i slutet av en utbildning, är nyutbildad eller ung arbetande.

UNIK:s casetävling ger dig:
- en helg i Stockholm 20-22 oktober på KSLA, Drottninggatan 95B i Stockholm
- övernattning i Stockholm
- mat och fika under hela tävlingen
- vänner för livet
- en utmaning utöver det vanliga

Som deltagare får du inte bara delta i ett spännande och inspirerande projekt. Ditt deltagande ger dig också en god möjlighet att etablera nya kontaktnät!

Vi vill ha din anmälan senast 6 oktober 2017!

Email address *
Untitled Title
För- och efternamn *
Your answer
E-mailadress *
Your answer
Telefonnummer *
Your answer
När är du född *
MM
/
DD
/
YYYY
Jag är... *
Vänligen välj det eller de alternativ som stämmer bäst in på dig.
Required
Varför vill du vara med i UNIK:s casetävling 2017? *
Här förväntar vi oss att du nämner utbildningar eller jobb som kan vara relevanta för att lösa caset. Din motivering får omfatta max 300 ord.
Your answer
Allergier/matpreferenser
Om du blir utvald att delta behöver vi veta om du har allergier/matpreferenser
Your answer
Kan du tänka dig dela hotellrum med en lagkamrat? *
Vi placerar er endast tjej-tjej eller kille-kille
Required
Hur kom du i kontakt med UNIK:s casetävling?
Please complete the captcha before submitting the form.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms