COVID pandémia cez objektív fotoaparátu
Foto súťaž nielen pre fotografov s cieľom podporiť autorov v hľadaní originálnych záberov s ktorými sa budú môcť podeliť o prežívanie obdobia pandémie a tým zachovať zaznamenané aktuálne dianie pre budúce generácie. Fotografie je potrebné pomenovať, môžete ku nim napísať aj krátky popis - za akých okolností vznikli, čo sa s fotografiou spája, poprípade nejaké literárne dielko vyhotovené v súvislosti s fotografiou, alebo zaznamenanou udalosťou. Fotografiu je potrebné elektronicky zaslať do 20. 1. 2021 na mail: lubica.ligocka@vuczilina.sk, predmet mailu uveďte: FOTO_meno a priezvisko. Vyhlásenie výsledkov bude zverejnené na webstránke KKS v Čadci dňa 1. 2. 2021 (bližšie informácie o súťaži nájdete v propozíciách na našej webstránke www.kulturnekysuce.sk, alebo na našom facebooku Kysucké kultúrne stredisko v Čadci).
Súťažná kategória *
Meno a priezvisko *
Adresa
Telefónne číslo
Mailová adresa
FOTO 1
text k foto č. 1 (dobrovoľné)
FOTO 2
text k foto č. 2 (dobrovoľné)
FOTO 3
text k foto č. 3 (dobrovoľné)
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Prihlásením sa do súťaže autor dáva súhlas na vyhotovenie, na uverejnenie fotografického diela, popisu ohľadom vzniku fotografie, literárneho diela pripojeného k fotografii, autorovho mena a priezviska, názvu obce trvalého bydliska a to v tlači, na webe, facebooku, instagrame KKS v Čadci, v katalógu a na výstave v Kysuckej knižnici v Čadci. Súhlas dáva aj na použitie fotografií ako aj ich rozmnoženín na účely archivácie, zaradenia do databázy KKS v Čadci, a realizácie aktivít za účelom šírenia osvetovej činnosti.
Informácie o spôsobe nakladania s osobnými údajmi Vám poskytne Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, tel.: 014/4331250. Súhlas je poskytnutý dobrovoľne a platí do odvolania. Dotknutá osoba svoj súhlas môže kedykoľvek odvolať písomnou formou.
Poučenie podľa § 14 ods. 3 zákona 18/2018 Z. z.: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila. Poskytnuté osobné údaje budú spracovávané v súlade s dobrými mravmi a ich spracovanie nebude v rozpore so záujmami dotknutej osoby.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy