VODNIŠTVO-PRIJAVNICA-splošna
Prosimo, da vnesete vse zahtevane podatke. Pred potrditvijo preberite pogoje sodelovanje in preverite točnost podatkov. O podrobnostih vas bomo obvestili v čim krajšem možnem času.

PROSIMO ČE IZPOLNETE VSE RUBRIKE
Email address *
Ime in priimek *
Your answer
Rojstni datum *
MM
/
DD
/
YYYY
Naslov bivanja *
Your answer
Kraj in pošta *
Your answer
MOBILNI telefon *
Your answer
Številka ZDRAVSTVENEGA zavarovanja *
Your answer
Prosim navadite TERMIN, kdaj bi želeli turo, vzpon! *
MM
/
DD
/
YYYY
Zavarovanje zaprimer REŠEVANJA V TUJINI- št asistence in zavarovalnica v primeru da ga imate. Če je tura v Sloveniji pustite to prazno.
Your answer
Vaša splošna KONDICIJSKA priprava. *
Na katero TURO se prijavljate. Prosim KONKRTETNO poimenujte turo. (ferata Mangart, Slovenska smer...... ipd). *
Your answer
Ali potrebujete brezplačni NAJEM TEHNIČNE opreme in če jo, KAJ potrebujete (pas, čelada, ferata set, smuči....???? *
Your answer
Prosim za navedbo 3 vaših najtežjih POLETNIH ali ZIMSKIH vzponov (napišite prosim glede na letni čas prijave).
Your answer
Izjava o fotografiranju in uporabi osebnih podatkov. Spodaj podpisani dovoljujem / ne dovoljujem fotografiranja otroka na programih in dejavnostih agencije KOFLER SPORT in uporabe fotografij in videa v elektronski ali tiskani obliki za promocijske aktivnosti na spletni strani, plakatih, letakih... in socialnih omrežjih.
Prosim odgovorite
*
Želim prejemati obvestila agencije KOFLER SPORT o novostih, akcijah in programih na moj e-naslov:
Prosim odgovorite??
*
DATUM:
MM
/
DD
/
YYYY
PODPIS: -vaš ime in priimek *
Your answer
SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA
POGOJI SODELOVANJA:

Tura se bo izvajala na lokaciji iz spletne strani na podlagi dogovora, iz razpisa, FB, Instagram.....
V primeru slabih vremenskih ali snežnih razmer bo zaradi varnosti tura prestavljena na kasnejši termin oz drugo lokacijo.
Pristojnosti za preložitev ture zaradi slabih vremenskih in snežnih razmer ima izkjlučno Kofler sport in vodnik. Laična menja udeležencev se ne upoštevajo in niso razlog za odpoved ture.
Na turo se lahko prijavijo osebe starejše od 18 let.
Na turo se lahko prijavijo osebe tudi mlašje od 18 let v spremstvu staršev ali skrbnikov, če to zahteva tura oz so lahko tudi sami če zatevnost ture ni taka da bi morali biti poleg starši ali skrbniki.
Turo bo vodil za tu usposobljen vodnik.
Oprema, ki jo mora imeti udeleženec, je oprema, ki je vidna na spletni strani, FB, Instagramu oz oprema, ki jo predlaga vodnik in se jo posreduje v pisni obliki prijavljenemu.
V primeru kakršnekoli nesreče dovoljujem, da vodja poskrbi za primerno zdravstveno oskrbo.
Udeleženci morajo biti zdravstveno in nezgodno zavarovani.
Udeleženci morajo biti zavarovani za primer reševanja iz gora v Sloveniji in tujini.

ODGOVORNOST:
S svojim podpisom na tej izjavi zase pri polni zavesti in odgovornosti ter brez prisile izjavljam sledeče:
Da sem poučen o športnih aktivnostih športne agencije KOFLER sport:
• ki so lahko fizično naporne aktivnosti in jih izvajam na lastno željo,
• jih sam ne izvajajo po vplivom alkohola, drog ali drugih psihosomatskih substanc,
• jih ne izvajam, ker sem na zdravljenju po hujših telesnih poškodbah (operacije kolena, vretenc, kolka, rame, srčni operaciji…) brez predhodne priporočila osebnega zdravnika,
• sem seznanjen z načinom izvajanja aktivnosti in jih bom izvajal po navodilih vodnika in po internih pravilih športne agencije KOFLER sport, ki sem jih prebral pred podpisom te izjave ali so mi bile povedane pred in med samo aktivnostjo.
Da zase ali za svoje varovance v primeru poškodb in njihovih posledic ne bom sam ali po tretjih osebah uveljavljal zahtevkov proti športni agenciji KOFLER sport, proti posameznem vodniku zaradi lastne malomarnosti in s tem povzročenih poškodb na sebi, mladoletnih ali tretjih osebah.
V primeru kakršnihkoli značajskih ali zdravstvenih posebnosti, morate to navesti zgoraj v prijavnici, v nasprotnem smatramo, da ni zdravstvenih težav.
V kolikor imate kronične bolezni, druge hujše oblike zdravstvenih težav, se glede vadbe predhodno posvetujte z zdravnikov in seboj na vadbo prinesite zdravniško potrdilo, kot dovoljenje za opravljane vadbe.

PLAČILO, ODPOVED IN POVRAČILO DENARJA:

Cena TURE je podana na spletni strani, FB ali Instagramu in zajema: prevoz, organizacijo in vodenje, stroške vodnika.
PRIJAVA je VELJAVNA po prejetem plačilu CELOTNEGA zneska.
PLAČILO je potrebno poravnati peko UNP na TRR SI56 0510-0801-2368-365, sklic 99, odprt pri A-Banki
NA UPN napišite NAMEN plačila: Plačilo ter IME IN PRIIMEK.
V primeru odpovedi udeleženca do 30 dni pred datumom ture zaradi resnega bolezenskega stanja, ki ga dokaže z zdravniškim opravičilom se mu povrne 80% od celotnega nakazila. Ostalo ostane zaradi stroškov prijave in rezervacij Kofler sportu. .
V primeru odpovedi udeleženca od 29 do 7 dni pred datumom ture zaradi resnega bolezenskega stanja, ki ga dokaže z zdravniškim opravičilom se mu povrne 70% od celotnega nakazila. Ostalo ostane zaradi stroškov prijave in rezervacij Kofler sportu.
V primeru odpovedi udeleženca od 7 dni do datuma ture zaradi resnega bolezenskega stanja, ki ga dokaže z zdravniškim opravičilom se mu povrne 60 % od celotnega nakazila. Ostalo ostane zaradi stroškov prijave in rezervacij Kofler sportu.
V primeru neutemeljene odpovedi udeleženca do 30 dni pred datumom ture se mu povrne 60% od celotnega nakazila. Ostalo ostane zaradi stroškov prijave in rezervacij Kofler sportu.
V primeru neutemeljene odpovedi udeleženca od 29 do 7 dni pred datumom ture se mu povrne 50% od celotnega nakazila. Ostalo ostane zaradi stroškov prijave in rezervacij Kofler sportu.
V primeru neutemeljene odpovedi udeleženca od 7 dni do datuma ture se mu povrne 30% od celotnega nakazila, brez letalske karte. Ostalo ostane zaradi stroškov prijave in rezervacij Kofler sportu.
V primeru utemeljene odpovedi udeleženca, zaradi resnega bolezenskega stanja, ki ga dokaže z zdravniškim opravičilom. po tem ko je bil že izveden tečaj in bi se lahko oseba prijavli na naslednje tečaje pa tega ni hotela se mu povrne 90 % od celotnega nakazila. Ostalo ostane zaradi stroškov prijave in rezervacij Kofler sportu.
V primeru neutemeljene odpovedi udeleženca, po tem ko je bil že izveden tečaj in bi se lahko oseba prijavli na naslednje tečaje pa tega ni hotela se mu povrne 50 % od celotnega nakazila. Ostalo ostane zaradi stroškov prijave in rezervacij Kofler sportu.
V primeru odpovedi iz strani Kofler sporta zaradi premalo prijavljenih udeležencev (od minimalnega števila udeležencev se še nekdo v času po plačilu do datuma odhoda odjavi) ali zaradi posebnih okoliščin, ki se tičejo Koflersporta - bolezen, smrt ipd. , se ostalim prijavljenim povrne 90% od zneska. Ostalo ostane zaradi stroškov prijave in rezervacij Kofler sportu.
V primeru, da mora udeleženec TURO zapustiti zaradi zdravstvenih razlogov, reševanja zaradi razlogov udeleženca in ne malomarnosti vodnika mu znesek ne bo povrnjen.
Član zvestobe ima 10 % (tisti, ki se je že udeležil kateregakoli našega programa).
GDPR-VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
SPLOŠNO
Koflersport, športna agencija, Gregor Kofler s.p., Kurirska pot 20, 4281 Mojstrana (v nadaljevanju: upravljavec) se zaveda pomembnosti varovanja osebnih podatkov, zato je to področje uskladil z Evropsko Uredbo EU 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju GDPR).
Glavni cilj upravljavca je, da vam ponudi vrhunsko storitev in s tem doseže vaše optimalno zadovoljstvo. V ta namen upravljavec s pomočjo zbranih osebnih podatkov, ki jih posredujete, omogoča možnost boljšega informiranja o proizvodih in storitvah upravljavca.
Upravljavec obdeluje vaše osebne podatke izključno na podlagi vaše privolitve in samo za namen oziroma namene za katere ste vaše osebne podatke posredovali upravljavcu

OSEBNI PODATKI
Skladno z GDPR osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom.
Upravljavec zbira in obdeluje izključno le tiste vaše osebne podatke, ki ste jih posredovali ob prijavi na določeno storitev oz. dejavnost (prijava na e-novice ali prijava na razpisane tečaje in ostale programe, ki jih upravljalec ponuja). Ti osebni podatki so: ime in priimek, poštna številka in kraj, telefonska številka, ime organizacije ali podjetja, rojstni datum, spol, zdravstvene posebnosti, E-poštni naslov in IP naslov.
Če posredujete podatke v imenu nekoga drugega, morate zagotoviti, da je bil ta predhodno obveščen in seznanjen s tem obvestilom o varovanju osebnih podatkov. Če ste mlajši od 16 let, osebne podatke posredujte le, če imate za to dovoljenje starša ali zakonitega zastopnika.
Upravljavec vas naproša zaradi ohranjanja ažurnosti podatkov, da sporočite vsako spremembo svojih kontaktnih podatkov.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Upravljavec osebne podatke uporablja in obdeluje na podlagi veljavne slovenske zakonodaje in prava Evropske Unije.
Upravljavec kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo vse pridobljene osebne podatke skrbno varoval in jih brez vaše privolitve ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih uporabil v druge namene, kot v namene, za katere so bili osebni podatki posredovani.
Osebni podatki, ki jih je upravljavec zbral od vas, se lahko prenesejo tretjim osebam, pri čemer mora biti zagotovljeno, da obstaja pravna podlaga za prenos (vaše izrecno soglasje ali zakonska določba).
Vsi vaši osebni podatki so shranjeni na varnih strežnikih upravljavca ali na varnih strežnikih podizvajalcev ali poslovnih partnerjev upravljavca (ali v varni tiskani obliki), pri čemer se pri dostopu do njih in njihovi uporabi se uporabljajo politike in standardi glede varnosti upravljavca. 
Čeprav pri prenosu podatkov prek spleta ali spletne strani ni mogoče zagotoviti popolne zaščite pred kibernetskimi napadi, si upravljavec s svojimi podizvajalci in poslovnimi partnerji močno prizadeva izvajati fizične, elektronske in postopkovne zaščitne ukrepe za zaščito vaših podatkov v skladu z veljavnimi zahtevami glede varstva podatkov.
 Dostop do vaših podatkov je upravljavec omejil na tiste osebe, ki jih potrebujejo za zadevni namen.

ČAS HRAMBE OSEBNIH PODATKOV
Vaše osebne podatke hrani upravljavec le, dokler je to potrebno za namen, za katerega so bili le-ti pridobljeni, oziroma dokler je to potrebno za kateri koli drug dovoljen povezan namen (na primer, če se podatki nanašajo na obrambo zahtevka zoper upravljavca). Če se torej podatek uporablja za dva namena, ga bo upravljavec hranil dokler se ne izteče namen z daljšim rokom oziroma daljšim trajanjem, vendar pa podatka za namen, ki je potekel, upravljavec ne bo več uporabljal.
Po izpolnitvi namena se osebni podatki, ki ste jih posredovali upravljavcu izbrišejo. V kolikor osebne podatke posredujete za namen boljšega informiranja se le-ti zbirajo in obdelujejo do vašega preklica, ki ga lahko podate kadarkoli na naslov info@kofler-sport.si

VAŠE PRAVICE
S pisno zahtevo, poslano na e-naslov upravljavca lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oziroma omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih podatkov kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov upravljavca oziroma lahko upravlja z danimi privolitvami na portalu, kjer je privolitev podal – kofler-sport.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
Glede uresničevanja teh pravic veljajo nekatere izjeme pri varovanju javnega interesa (npr. preprečevanje ali odkrivanje kaznivih dejanj), interesov upravljavca (npr. zagotavljanje varovanja zaupnosti) ali pravic in svoboščin drugih. Če boste uveljavljali katerokoli od teh pravic, bo upravljavec preveril vašo upravičenost in odgovoril brez nepotrebnega odlašanja, vendar najpozneje v mesecu dni. V zapletenih primerih ali ob prejetju velikega števila zahtev, se lahko ta rok podaljša za nadaljnja dva meseca, o čemer vas bo Upravljavec obvestil.
Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
Od prejemanja sporočil in elektronske pošte se lahko kadarkoli odjavite. To storite tako, da nas kontaktirate na info@kofler-sport.si

UPRAVLJALEC
vec vaših osebnih podatkov je podjetje Koflersport, športna agencija, Gregor Kofler s.p., Kurirska pot 20, 4281 Mojstrana.
Kontaktna oseba za varstvo vaših podatkov je Gregor Kofler.
 
Potrditev *
Required
Zahvaljujemo se vam za izpolnjeno prijavnico. V primeru, da ne dobite povratne informacije v roku 2 dni od oddane prijave, nas prosim kontaktirajte na 041 608 297 ali 031 364 980
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy