The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Chúng tôi Muốn Nghe Ý Kiến Của Quý Vị
Disability Rights California, thuộc hệ thống Bảo Vệ và Biện Hộ của California, là một tổ chức phi lợi nhuận thực hiện biện hộ, giáo dục, điều tra và tranh tụng nhằm thúc đẩy và bảo vệ các quyền của công dân California bị khuyết tật. Chúng tôi tưởng tượng ra một thế giới đa dạng, phong phú, không có rào cản, tôn trọng từng cá nhân và ý kiến của họ. Trong thế giới này, tất cả người khuyết tật đều nhận được các quyền và cơ hội bình đẳng, phẩm giá, lựa chọn, sự độc lập và không bị lạm dụng, thờ ơ và phân biệt đối xử.

Chúng tôi muốn nhận được phản hồi của quý vị trong khi xem xét và sửa đổi mức ưu tiên của công việc trong năm năm. Vui lòng cho chúng tôi biết nếu quý vị đồng ý rằng các vấn đề trong chương trình hiện tại của chúng tôi quan trọng đối với quý vị hoặc nếu quý vị muốn chúng tôi cân nhắc các ưu tiên khác. Quý vị có thể xem các mục tiêu và mục đích hiện tại của chúng tôi như mô tả trong Chương Trình Dịch Vụ Biện Hộ 2016-2017, tại
http://www.disabilityrightsca.org/connect/AdvocacyPlan/AdvocacyPlan2013to2017w2016to2017Obj.pdf

Quý vị có thể cho chúng tôi biết những điều quan trọng bằng cách trả lời các câu hỏi bên dưới. Nếu quý vị cần trợ giúp, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số (800) 776-5746 và nói “Tôi cần trợ giúp về bản khảo sát”.

Chúng tôi cần phản hồi của quý vị muộn nhất là vào ngày 2 tháng 4 năm 2017

1. Vấn đề lớn nhất của người khuyết tật hiện nay là gì?
Your answer
2. Điều quan trọng nhất mà Disability Rights California cần cải thiện trong năm tới là gì?
Your answer
3. Ở mỗi chủ đề bên dưới, hãy xếp hạng hai lĩnh vực hàng đầu mà quý vị cho rằng Disability Rights California cần tập trung.
Your answer
Lạm Dụng và Thờ Ơ
Phân Biệt Đối Xử
Việc Làm
Nhà Ở
Sống trong Cộng Đồng: Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe và Dịch Vụ Lâu Dài
Sống trong Cộng Đồng: Dịch Vụ của Trung Tâm Khu Vực
Sức Khỏe Tâm Thần
Bầu Cử
Thanh Thiếu Niên
Quý vị có gợi ý khác cho chúng tôi không?
Your answer
4. Giới Thiệu Về Quý Vị (Tùy chọn) Chúng tôi muốn biết rõ hơn về quý vị.
Your answer
Quý vị là người dân tộc nào?
Quý vị có phải là người khuyết tật không? (đánh dấu tất cả các đáp án phù hợp)
Quý vị có phải là thành viên gia đình với người khuyết tật không? (đánh dấu tất cả các đáp án phù hợp)
Quý vị có phải là thành viên trong cộng đồng LGBTIQ không?
Có phải quý vị? (đánh dấu tất cả các đáp án phù hợp)
Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để trợ giúp Disability Rights California!Nếu quý vị có câu hỏi, hãy liên hệ với Erica Edwards tại Erica.Edwards@disabilityrightsca.org hoặc theo số (916) 504-5967, chấp nhận cuộc gọi người nghe trả tiền. Quý vị có thể gửi lại khảo sát này qua fax (916) 504-5801 hoặc qua thư cho Erica Edwards tại Disability Rights California, 1831 K Street, Sacramento, CA 95811. TÙY CHỌN:
Your answer
Tên:
Your answer
Địa Chỉ:
Your answer
Thành Phố, Tiểu Bang, Mã Zip:
Your answer
Địa chỉ email:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms