ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วม โครงการ"การฝึกจิตในภาวะวิกฤตโควิด" บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ วันศุกร์ที่ 18 และ วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30-15.00 น.
“จิต” ที่ดีมีความสำคัญยิ่งต่อคุณภาพชีวิต ในภาวะวิกฤตโควิดอาจทำให้เราจิตตก วิตกกังวล จนทำให้คุณภาพชีวิตถดถอยได้
การบรรยายพิเศษนี้ จัดโดยโครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ งานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรยายออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom meeting
Email *
Untitled Title
คำนำหน้า *
ชื่อ *
ไม่ต้องระบุคำนำหน้า
นามสกุล *
สถานภาพ *
ระดับการศึกษา *
สาขาวิชา
Clear selection
Email *
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก *
ท่านประสงค์จะเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในวันใด *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Faculty of Liberal Arts, Thammasat University.