วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม กรุณาตอบคำถามลงในช่องว่างตามความเป็นจริง
เพศ *
สถานภาพ *
แผนกวิชา
Your answer
ตอนที่ 2 กรุณาใส่เครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
1. ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษา (LAN & Wireless) *
1.1 ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet) ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยฯ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
*
1.2 ความสะดวกในการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยฯ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
*
1.3 ความมีเสถียรภาพของระบบสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้อย่างต่อเนื่อง
น้อยที่สุด
มากที่สุด
*
1.4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยฯ แบบ LAN สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วถึง
น้อยที่สุด
มากที่สุด
*
1.5 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยฯ แบบ Wireless สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วถึง
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. ด้านระบบรักษาความปลอดภัย (Security) *
2.1 ความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งาน ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยฯ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
*
2.2 ความพึงพอใจในโปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus) ที่วิทยาลัยฯ จัดสรรไว้ให้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. ด้านการให้บริการ (Service) *
3.1 การกำหนดสิทธิ์ (Username Account) ในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีความปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
*
3.2 การบริการ และดูแลแก้ไขปัญหาผู้ใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีความรวดเร็ว และทันต่อการใช้งาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
*
3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างมีมิตรไมตรี
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. ด้านการให้บริการเว็บไซต์ (www.tratpt.ac.th) *
4.1 การเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้เต็มประสิทธิ์ภาพ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
*
4.2 ข้อมูลที่นำเสนอ มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
*
4.3 ออกแบบการใช้งานง่าย เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว
น้อยที่สุด
มากที่สุด
*
4.4 ออกแบบได้สวยงาม การใช้สี และขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms