Enkät om rusmedelsförebyggande arbete i Vasa
Vid Vasa stads enhet för hälsofrämjande har i höst startat ett projekt, som berör rusmedelsförebyggande arbete bland barn och unga, och som håller på läsåret 2018-2019. Projektet görs i samarbete med bland annat skol- och studerandehälsovården, övriga enheter inom social- och hälsosektorn, bildningssektorn och övriga organisationer.

Syftet med projektet är att planera och ta i bruk en modell för rusmedelsförebyggande inom grundskolorna i Vasa, varav den mest konkreta åtgärden blir en rusmedelsförebyggande upplevelsebana för alla elever under vissa årskurser, i alla skolor. Genom upplevelsebanan ska alla barn och unga få tillräcklig kunskap om rusmedel och dess effekter. Syftet med upplevelsebanan är också att väcka diskussion om fenomen kring rusmedel, och på så sätt hjälpa de unga med att göra goda val. Till upplevelsebanan hör också en föräldrakväll, där föräldrarna får information och möjlighet att diskutera med professionella, och kan då fortsätta diskussionen om rusmedel hemma med barnen. Den andra konkreta åtgärden som planeras är "Välittämisen illat"-föräldrakvällar, som är planerade för en viss lågstadieårskurs.

PEPP - den österbottniska drogförebyggande modellen är ett tvåspråkigt, treårigt Leaderprojekt som startat i mars 2018. Syftet med projektet är att utarbeta en gemensam modell för hur rusmedelsförebyggande arbete kan skötas i Österbotten. Inom projektet planeras bland annat handböcker för olika målgrupper, en materialbank, verktyg för planering av rusmedelsförebyggande åtgärder samt material för undervisning.

Denna enkät görs i samarbete mellan Vasa stads rusmedelsförebyggande projekt och PEPP. Målet med enkäten är att utreda vad skolorna upplever som fungerande inom rusmedelsförebyggande, samt vilka behov och utmaningar skolorna upplever i det förebyggande arbetet.

Enkäten finns även på finska: https://goo.gl/forms/8SjV9qJgMfjV0CcT2

Bakgrundsfrågor
Till vilken grupp hör du i första hand? *
Arbetar du med barn och/eller unga? *
Rusmedelsförebyggande arbete
Rusmedelsförebyggande arbete berör alkohol, droger, tobak och andra ämnen som används för att berusa sig. Spelberoende och andra funktionella beroenden faller också inom arbetsområdet.
Vad upplever du är den svåraste biten gällande det rusmedelsförebyggande arbetet?
Your answer
Har din organisation för tillfället en rusmedelsplan? Om ja, tankar och åsikter om den?
Your answer
Finns det något inom rusmedelsförebyggande i din organisation, som du upplever att fungerar speciellt bra?
Your answer
Inom Vasa stads rusmedelsförebyggande projekt planerar man en rusmedelsförebyggande upplevelsebana för elever i högstadiet, och en föräldrakväll (Välittämisen ilta) för föräldrar med barn i åk 3, till alla skolor i Vasa. Tankar och åsikter?
Your answer
Målet för PEPP är att utveckla en modell för rusmedelsförebyggande i Österbotten. Alla vuxna som har en kontaktyta till barn och unga ska kunna använda modellen, till exempel i skolor och föreningar. Tankar och åsikter?
Your answer
Inom ramen för PEPP kommer det att publiceras handböcker (web och pdf) för skolan, kommunen, föräldrar och fritid/förening. Dessutom kommer det att finnas en materialbank, verktyg för planering av det rusmedelsförebyggande arbetet samt material för undervisning. Tankar och åsikter?
Your answer
Finns det något speciellt du önskar att skulle finnas med i PEPP eller i Vasa stads projekt?
Your answer
Finns det något undervisnings- eller annat material som du själv upplevt vara speciellt bra? I så fall vilket?
Your answer
Hur upplever du samarbetet kring rusmedelsförebyggande inom din egen organisation? Vad är bra, vad kunde utvecklas?
Your answer
Tips, kommentarer, feedback eller annat:
Your answer
Kontakt
Om du har frågor gällande Vasa stads rusmedelsförebyggande projekt, kan du ta kontakt med sari.pukkinen@vaasa.fi.

Om du har frågor gällande PEPP, kan du ta kontakt med sanna@pepp.fi.

Följ PEPP på Facebook och Instagram!
www.facebook.com/pepp.fi
www.instagram.com/pepp.fi

Tack för ditt svar!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service