Bezpłatne szkolenie „Fundraising w działalności podmiotów ekonomii społecznej”
Pozyskiwanie środków na bieżącą działalność fundacji, stowarzyszenia lub innego typu podmiotów ekonomii społecznej to duże wyzwanie. Brak skutecznego fundraisingu jest jedną z największych bolączek polskich organizacji pozarządowych. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak stać się skutecznym fundraiserem i jak przełamywać trudności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych – weź udział w szkoleniu.

Zakres szkolenia obejmuje:

- Prezentację podstawowej wiedzy dotyczącej fundraisingu
- Omówienie metod fundraisingowych i uwarunkowań towarzyszących ich zastosowaniu;
- Zapoznanie z zasadami tworzenia kampanii fundraisingowej (w tym m.in. zasad tworzenia planów tego rodzaju kampanii);
- Omówienie trudności w funkcjonowaniu wybranych elementów składających się na fundraising w podmiocie ekonomii społecznej.

Zapisy

Na szkolenie obowiązują zapisy. W tym celu należy wykonać łącznie wszystkie trzy, opisane poniżej, kroki:

1. Przesłać zgłoszenie nieniejszym formularzem googlowskim.
2. Pobrać i wypełnić pełny formularz zgłoszeniowy zgodnie z poniższymi informacjami:
a) dla organizacji objętych wsparciem MOWES (korzystających z już doradztwa lub szkoleń w ramach MOWES).
b) dla organizacji, które nie rekrutowały się dotychczas do projektu MOWES.
Ponadto organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i/lub gospodarczą zobowiązane są również do przekazania formularza dot. pomocy de minimis (załącznik) wraz z kopiami zaświadczeń o otrzymanej dotychczas pomocy (jeżeli dotyczy).
3. Przesłać uzupełnione i podpisane dokumenty w formie skanu na adres mowes@fundacjagap.pl lub dostarczyć bądź przesłać je do siedziby Fundacji GAP (ul. ks. bp. W. Bandurskiego 58/11, 31-515 Kraków) w terminie do 4.04.2018 r.

UWAGA! Formularz zgłoszeniowy oraz informacja o pomocy de minimis musi zostać podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji zgodnie z danymi widniejącymi w KRS.

Po spełnieniu powyższych formalności otrzymacie Państwo informację na temat zakwalifikowania się do udziału w szkoleniu. Liczba miejsc na szkolenia jest ograniczona. Jedna organizacja może zgłosić maksymalnie 5 osób. Pełny regulamin udziału w szkoleniach MOWES dostępny jest tutaj.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy (mowes@fundacjagap.pl), telefoniczny: 12 423 76 05 w. 20 lub osobisty w siedzibie Fundacji GAP. W razie problemów służymy pomocą przy wypełnieniu dokumentacji.

Szkolenie organizowane jest przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej w ramach projektu „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9, Działania 9.3, Poddziałania A, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego

Nazwa organizacji *
Your answer
Imię i nazwisko *
Your answer
Numer telefonu *
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms