Přihláška na letní příměstské tábory Lesní mateřské školy Mraveniště
Před odesláním přihlášky na příměstský tábor si, prosím, pečlivě prostudujte Příručku pro rodiče platnou pro příměstské tábory Lesní mateřské školy Mraveniště z.s. v létě 2024, kterou najdete na adrese:

https://www.skolkamraveniste.cz/#tabory

 
Zákonný zástupce dítěte odesláním přihlášky potvrzuje, že se seznámil(a) s podmínkami provozu Lesní mateřské školy Mraveniště z.s. uvedenými na internetové adrese https://www.skolkamraveniste.cz/, zejména těmi, které jsou obsažené v Příručce pro rodiče platné pro příměstské tábory Lesní mateřské školy Mraveniště z.s. v létě 2024 a čestně prohlašuje, že zdravotní stav uvedeného dítěte s těmito podmínkami není v rozporu.

Zákonný zástupce dítěte odesláním přihlášky ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, a zákona č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, souhlasí se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů poskytnutých správci osobních údajů, kterým je Lesní mateřská škola Mraveniště z.s., spolek se sídlem Brušperská 592, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, IČO: 03887731, zastoupený Terezou Hudečkovou, předsedkyní výboru  a Lukášem Hudečkem, členem výboru (dále „Správce“), a souhlasí s tím, aby osobní údaje v níže uvedeném rozsahu byly zpracovány a použity Správcem a jakýmkoli zaměstnancem Správce. Tento souhlas je udělen na dobu určitou, a to po dobu účasti níže uvedeného dítěte na příměstských táborech Lesní mateřské školy Mraveniště v létě 2023.  

Zákonný zástupce poskytuje svůj souhlas pro níže uvedené účely:
* organizace výchovy a vzdělávání dítěte v průběhu letních příměstských táborů a komunikace mezi zaměstnanci Správce a Zákonným zástupcem dítěte;
* pořizování fotografií a videí Dítěte a jejich zveřejňování na internetových stránkách Správce, na sociální síti Facebook a Instagram za účelem propagace Správce a za účelem naplňování publicity v grantových projektech Správce;
* zveřejňování výtvarných a jiných projevů osobní povahy Dítěte za účelem informování veřejnosti o aktivitách Správce;

Zákonný zástupce odesláním přihlášky prohlašuje, že jsem si vědom(a) svých práv tento souhlas kdykoliv změnit či zrušit a kdykoliv si od Správce vyžádat shromážděné osobní údaje. Zároveň prohlašuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Jméno a příjmení dítěte *
Datum narození dítěte *
MM
/
DD
/
YYYY
Předchozí účast na táborech v Mraveništi *
Vaše dítě se v předchozích letech účastnilo letního příměstského tábora Lesní mateřské školy Mraveniště.
Jméno zákonného zástupce *
Email zákonného zástupce *
Telefonní číslo zákonného zástupce *
Turnus příměstského tábora cena 2.900,- *
Required
Poznámky, komentáře, specifické požadavky
Účast společně s kamarádem/sourozencem, apod.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy