Istraživanje o zadovoljstvu školom 2018.
Istraživanje o zadovoljstvu nastavnika školom, organizacijom, funkcioniranjem i radom ravnateljice, stručnih službi i nenastavnog osoblja
Spol *
ne, nikada
rijetko
ponekad
često
uvijek
Ravnateljica škole je kompetentna i predana radu
Ravnateljica inzistira na točnosti i pridržavanju rokova
Ravnateljica ima jasnu viziju razvoja škole sukladno potrebama svih koji su vezani uz rad škole
Ravnateljica posjeduje niz važnih osobina i interpersonalnih vještina, uključujući pravednost, sposobnost stvaranja povjerenja, motiviranja i poticanja
Ravnateljica je objektivna u vrednovanju kvalitete djelatnika i njihovom doprinosu radu škole
Ravnateljica može donijeti kompleksne (teške) odluke kada je to nužno
Ravnateljica ima osobni kredibilitet
Ravnateljica stavlja učenje i postignuće učenika u središte aktivnosti škole
Ravnateljica održava dobre odnose s djelatnicima i ustanovama s kojima surađuje
Suradnja unutar ustanove i promocija i samovrednovanje škole
ne, nikada
rijetko
ponekad
često
uvijek
Zadovoljan/na sam svojim odnosom s kolegicama i kolegama
Unutar aktiva ostvarujemo dobru suradnju i poticajno okruženje
Unutar aktiva razmjenjujemo stečena znanja i dobre primjere prakse
Zadovoljan/na sam svojim odnosom s ravnateljicom
Tajnica škole pruža mi kompetentnu i učinkovitu pomoć u radu
Tajnica škole posjeduje osobine uvažavanja i kulture komuniciranja u radu
Više bi mi odgovaralo da škola radi u jednoj smjeni
Zadovoljna/an sam svojim rasporedom
Promocija škole je i moja obveza
Svake školske godine sudjelujem u promociji škole u osnovnim školama
Zadovoljan/na sam statusom naše škole u gradu
Samovrednovanje škole je nešto što je važno za budućnost škole.
Smatram da je važno vrednovati svoj rad radi napredovanja.
Samovrednovanje škole daje mi uvid u kvalitetu rada škole.
Samovrednovanje se provodi na način da uključuje relevantne uzorke.
Osobno nastojim pridonijeti kvaliteti rada škole.
Zadovoljstvo nastavnika radom nenastavnog osoblja
ne, nikada
rijetko
ponekad
često
uvijek
Održavanje čistoće i higijene je dobro
Sanitarni čvorovi za nastavnike su čisti i dobro održavani
Broj sanitarnih čvorova je dovoljan
U školi se brzo i efikasno rješavaju svi kvarovi i nedostaci
Domar škole je dostupan u svom radnom vremenu
Osoblje škole uvažava i poštuje sve nastavnike
Administrativna služba dostupna je u svom radnom vremenu
Pedagoška služba kompetentno pomaže učenicima kojima je to potrebno
Pedagoška služba pomaže nastavnicima kad je to potrebno
Pedagoška služba organizira razne edukacije za učenike
Pedagoška služba organizira razne edukacije za nastavnike
Pedagoška služba organizira razne edukacije za roditelje
U školi se sustavno primjenjuju jasna pravila ponašanja
Škola svim učenicima pruža jednake mogućnosti i potiče osjećaj pravednosti
Škola štiti učenike od nasilja, zlostavljanja i zlouporabe droge
Škola promiče zdravi stil života
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms