ENEX Companie Chestionar

  Proiectul Erasmus + „ENEX - Expert în domeniul nanotehnologiei” are ca scop dezvoltarea de cursuri de perfecționare pentru absolvenții de studii universitare și postuniversitare, precum și tinerilor profesioniști, având la bază dezvoltarea rapidă a nanotehnologiei în industrie, în cercetare și în societatea.

  Nanotehnologia este un domeniu de cercetare și activitate, într-o continuă dezvoltare, ce oferă organizațiilor deschiderea spre şi de noi piețe, precum și obținerea de noi produse, procese și servicii în aproape toate sectoarele industriale. Prin urmare, există o cerere tot mai mare de personal calificat, în special în întreprinderile care produc și utilizează nanotehnologia, dar și în institute de cercetare, de dezvoltare a tehnologiilor și în firmele axate pe acordarea de consultanță în domeniul nanotehnologiei. Cursurile de formare ENEX se vor baza pe o abordare interdisciplinară care combină module nanotehnologiei și de management de inovare.

  Această anchetă va ajuta la identificarea nevoilor specifice cu privire la domeniul nanotehnologiei și managementului de inovare de produs/proces în întreprinderi, instituții și firme de consultanță, instituții de cercetare/dezvoltare și de a defini/redefini conținutul de învățare pentru cursul ENEX.

  Termenul de „companie’ utilizat în cadrul chestionarului, se referă la orice organizație ce desfășoară orice tip de prelucrare, producerea, utilizarea și/ sau se concentrează pe nanotehnologie (de exemplu companii de producție, institute de cercetare, departamente universitare, firme de consultanță, agenții de transfer de tehnologie, asociații profesionale etc.).

  Vă asigurăm că informațiile divulgate de către compania dumneavoastră pentru acest studiu vor fi păstrate strict confidențiale. Rezultatele chestionarului vor fi rezumate într-un raport final care va fi pus la dispoziția tuturor participanților interesați de această informație.

  Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest chestionar, vă rugăm să ne contactați la adresa enexprojectupbcamis@gmail.com.

  Multe mulțumiri în avans pentru colaborare!