Přihláška do programu MASTERS
skupiny REHAB, REVISE, RESHAPE
Email address *
Jak uhradit za program
Zájmový plavci
7 500 Kč - při pololetním předplatném Rehab (15 lekcí/ 1x týdně)
9 000 Kč - při pololetním předplatném Revise nebo Reshape (18 lekcí/ 1x týdně)
7 000 Kč/lekce - předplatné 10 lekcí (na 12 týdnů)
900 Kč/lekce - jednorázová lekce
Na účet: SWIM SMOOTH CZECH REPUBLIC, o. s. u Fio Banky, čú 2800689706/2010, ve zprávě pro příjemce uveďte "název skupiny - jméno a příjmení"

-----
Závodní plavci (v případě zájmu účastnit se závodů pořádaných ČSPS)
1 200 Kč - roční registrační poplatek
9 000 Kč - při pololetním předplatném Revise nebo Reshape (18 lekcí/ 1x týdně)
16 200 Kč - při pololetním předplatném Revise a Reshape (36 lekcí/ 2x týdně)
Na účet: SWIM SMOOTH CZECH REPUBLIC, o. s. u Fio Banky, čú 2900399343/2010, ve zprávě pro příjemce uveďte "název skupiny + roční registrační poplatek - jméno a příjmení"

Přihláška nabývá platnosti až po přijetí platby na účet. Pro zařazení do skupiny je rozhodné datum přijetí platby na účet. Optimální kapacita je 6 plavců na dráhu

Jméno a příjmení plavce *
Your answer
Datum narození plavce *
MM
/
DD
/
YYYY
Kontaktní e-mail *
Your answer
Telefonní kontakt *
Your answer
Fakturační adresa
Vyplňujte včetně IČ a pouze v případě, že požadujete vystavení faktury
Your answer
Tréninková skupina *
Required
Poznámka:
Your answer
Všeobecné podmínky pro výuku ve skupinách Rehab, Revise, Reshape
1. Před přihlášením do plaveckého výcviku je možné čerpat tzv. zkušební hodinu. V případě objednání zkušební hodiny činí platba za každou takovou hodinu vždy poměrnou část počítanou z předplatného za plavecký výcvik v plné výši. Plavec bere na vědomí, že zkušební hodinu může za uvedených podmínek čerpat maximálně dvakrát.
2. Plavci se doporučuje, aby se dostavil na každý trénink minimálně s 15minutovým předstihem. Plavec je povinen vždy před vstupem do areálu plaveckého bazénu přizpůsobit své chování návštěvnímu či provoznímu řádu provozovatele plaveckého bazénu. V případě zpoždění, zmeškání tréninku či jeho dřívějšího ukončení není poskytovatel povinen trénink nahrazovat.
3. Plavec je zodpovědný za to, aby jeho zdravotní stav byl způsobilý zvolenému plaveckému výcviku.
4. Plavec není oprávněn účastnit se tréninku v případě nemoci, která znemožňuje se plně účastnit tréninku ve stanoveném rozsahu; a dále v případě rizika nákazy pro další účastníky tréninku a zaměstnance poskytovatele (oddílové trenéry/instruktory).
5. Plavec je povinen oznámit svoji absenci emailem, sms nebo telefonicky neprodleně, a to i v případě, kdy nevzniká nárok na čerpání náhradního tréninku.
6. Čerpání náhradního tréninku bude plavci umožněno za současného splnění následujících podmínek:
a) omluva byla oznámena nejpozději 24 hodin před zahájením tréninku;
b) plavec má předplacené členství;
c) v jednom týdnu probíhá více tréninků stejného výkonnostního týmu, a současně je v jiném tréninkovém termínu uvolněné místo předem omluveným plavcem. K náhradám je možné využít výhradně tu skupinu, ke které má plavec předpoklady, a to po předchozí konzultaci s trenérem. Náhrady v rámci různých skupin jsou možné pouze v případě, že plavec jiné skupině výkonnostně dostačuje;
d) čerpání náhradního tréninku není možné, pokud plavec využívá všech termínů tréninků pro svůj výkonnostní stupeň.
7. Storno podmínky:
a) uhrazené předplatné se nevrací a ani se nepřevádí do další plavecké výuky
i. za nevyčerpané tréninky;
ii. v případě zdravotních důvodů na straně plavce;
iii. v případě, že poskytovatel rozhodne o ukončení plaveckého výcviku plavce pro hrubé porušení pravidel plaveckého výcviku (např. ničení nebo poškozování majetku poskytovatele nebo provozovatele bazénu, nevhodné/hrubé chování k ostatním účastníkům plaveckého výcviku;
iv. v případě, že plavec před přihlášením do plaveckého výcviku čerpal zkušební hodinu.
8. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit trénink nebo celý plavecký výcvik v důsledku nepředvídatelných událostí nebo zásahu vyšší moci. V případě zrušení tréninku bude nabídnutý náhradní termín tréninku nebo vráceno 50 % z částky za trénink, a to pouze v případě, že se nepodařilo zajistit náhradní termín. Absence na náhradním termínu tréninku nezakládá nárok na vrácení 50 % částky za trénink. V případě zrušení celého plaveckého výcviku bude vráceno 50 % z celkové částky za zbývající tréninky.
9. Poskytovatel dále upozorňuje plavce, že v případech, kdy dochází k nákupu zboží prostřednictvím poskytovatele, vzniká smluvní vztah přímo mezi plavcem a výrobcem/dodavatelem zboží. Veškerá práva a povinnosti (zejména odpovědnost za vadné plnění, příp. práva ze záruky) jsou realizována bez další účasti poskytovatele. Výrobce/dodavatel zboží byl na tuto okolnost výslovně upozorněn. V případě objednání zboží prostřednictvím poskytovatele dává tímto plavec souhlas poskytovateli s jeho zastoupením v rozsahu uzavření poptávaného smluvního vztahu a převzetí zboží včetně jeho náležité prohlídky. V ostatních záležitostech je plavec povinen jednat s výrobcem/dodavatelem napřímo.
10. Odesláním této přihlášky uděluje plavec výslovný souhlas správci osobních údajů (Swim Smooth Czech Republic, z.s.) se zpracováním osobních údajů a jejich uchováváním (po dobu 5 let) podle zákona 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu, v jakém jsou uvedeny v této přihlášce a za účelem mojí účasti na plaveckém výcviku. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na rodné číslo, pokud bylo plavcem poskytnuto.
11. Plavec dává souhlas s použitím fotografií a videozáznamů své osoby, k prezentaci jednak plavecké školy Swim Smooth, Plaveckého oddílu Swim Smooth Czech Republic, z.s., a také Mgr. Gabriely Minaříkové, licencované trenérky Swim Smooth. Plavec dává rovněž souhlas se zveřejňováním svých výkonů, zahrnujících zejména dosažené časy a videozáznamy plavecké techniky, a to pro marketingové, analytické a jiné účely plavecké školy Swim Smooth, Plaveckého oddílu Swim Smooth Czech Republic, z.s., a také Mgr. Gabriely Minaříkové, licencované trenérky Swim Smooth.
12. Poskytovatel je oprávněn tyto Všeobecné podmínky bez předchozího souhlasu plavce změnit. O změně bude plavec informován e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. Pokud plavec se změnou Všeobecných podmínek nebude souhlasit, je povinen to poskytovateli oznámit nejpozději do 30 dní od oznámení změny Všeobecných podmínek. V takovém případě bude smluvní vztah ukončen vyčerpáním předplacených tréninků, a to za stávajících Všeobecných podmínek.

*
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms