Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ανοικτού Εργαστηρίου 2013 - Αποτελέσματα Έρευνας

Παρακαλούμε συμπληρώστε το ακόλουθο ερωτηματολόγιο για να συμβάλλετε στην βελτίωση του Ανοικτού Εργαστηρίου.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και η συμπλήρωσή του διαρκεί περίπου 2 λεπτά.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

    This is a required question