Rahulolu-uuring

Saamaks teada valla elanike seisukohti ja ettepanekuid kohaliku elu korraldamise kohta, palub vallavalitsus Teil avaldada oma arvamust kohalikust elust, siinsetest probleemidest ja kitsaskohtadest. Palun valige küsimusele Teie arvamust kõige paremini peegeldav vastus ja lisage soovi korral kommentaar.

Elektrooniline rahulolu-uuring on veebis avatud kuni 15. oktoobrini 2017 (kaasa arvatud).

Teenuse hindamisel (nt koolid) palume märkida selle geograafiline asukoht (nt Kolga, Kuusalu).

Vastamise lõpuks klõpsake nuppu "Saada ära" ("Submit").

Küsitlus on anonüümne, kuid palume Teil enda kohta täita järgmised andmed:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Koolid

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Lasteaiad

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question