รายงานพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาล1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2559
ให้กรอกข้อมูลให้ถูกต้องตามคำถามด้านล่างนี้
โรงเรียน *
กรอกชื่อโรงเรียนของท่าน ตัวอย่างเช่น : อนุบาลประโคนชัยฯ
Your answer
กลุ่มเครือข่าย *
โรงเรียนท่านอยู่กลุ่มเครือข่ายไหน ตัวอย่างเช่น : ประโคนชัย 1 เลื่อนลงไปเลือกที่ ประโคนชัย 1
กรอกข้อมูลพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2559
ให้กรอกข้อมูลครบทุกคำถาม กรณีโรงเรียนไม่มีนักเรียนชั้นอนุบาล1 ให้กรอก 0 ในช่องคำตอบ
จำนวนนักเรียนอนุบาล 1ทั้งหมด *
ให้กรอกจำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ทั้งหมด ตัวอย่าง เช่น มีนักเรียนอนุบาล 1 ทั้งหมด 20 คน ให้กรอก 20
Your answer
จำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล 1ที่เข้ารับการประเมินพัฒนาการ *
ให้กรอกจำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ที่เข้ารับการประเมินพัฒนาการ ถ้าไม่มีนักเรียนให้ใส่ 0
Your answer
กรอกข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่ได้รับการเตรียมความพร้อม
ให้กรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ที่มีความพร้อมในแต่ละด้านอยู่ในระดับคุณภาพ 3หรือระดับดีขั้นไป
กรอกข้อมูล ด้านร่างกาย
ให้กรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนชั้ยอนุบาล 1 ที่มีความพร้อมในด้านร่างกายอยู่ในระดับคุณภาพ 3หรือระดับดีขั้นไป
จำนวน *
ให้กรอกจำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2559 ที่มีความพร้อมในด้านร่างกายอยู่ในระดับคุณภาพ 3หรือระดับดีขั้นไป
Your answer
ร้อยละ *
ให้กรอกจำนวนร้อยละ ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2559 ที่มีความพร้อมในด้านร่างกายอยู่ในระดับคุณภาพ 3หรือระดับดีขั้นไป
Your answer
กรอกข้อมูล ด้านอารมณ์และจิตใจ
ให้กรอกข้อมูลจำนวนนร.ที่มีความพร้อมในด้านอารมณ์และจิตใจอยู่ในระดับคุณภาพ 3หรือระดับดีขั้นไป
จำนวน *
ให้กรอกจำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2559 ที่มีความพร้อมในด้านอารมณและจิตใจอยู่ในระดับคุณภาพ 3หรือระดับดีขั้นไป
Your answer
ร้อยละ *
ให้กรอกจำนวนร้อยละ ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2559 ที่มีความพร้อมในด้านอารมณ์และจิตใจอยู่ในระดับคุณภาพ 3หรือระดับดีขั้นไป
Your answer
กรอกข้อมูล ด้านสังคม
ให้กรอกข้อมูลจำนวนนร.ที่มีความพร้อมในด้านสังคมอยู่ในระดับคุณภาพ 3หรือระดับดีขั้นไป
จำนวน *
ให้กรอกจำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2559 ที่มีความพร้อมในด้านสังคมอยู่ในระดับคุณภาพ 3หรือระดับดีขั้นไป
Your answer
ร้อยละ *
ให้กรอกจำนวนร้อยละ ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2559 ที่มีความพร้อมในด้านอารมณ์และจิตใจอยู่ในระดับคุณภาพ 3หรือระดับดีขั้นไป
Your answer
กรอกข้อมูล ด้านสติปัญญา
ให้กรอกข้อมูลจำนวนนร.ที่มีความพร้อมในด้านสติปัญญาอยู่ในระดับคุณภาพ 3หรือระดับดีขั้นไป
จำนวน *
ให้กรอกจำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2559 ที่มีความพร้อมในด้านสติปัญญาอยู่ในระดับคุณภาพ 3หรือระดับดีขั้นไป
Your answer
ร้อยละ *
ให้กรอกจำนวนร้อยละ ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2559 ที่มีความพร้อมในด้านสติปัญญาอยู่ในระดับคุณภาพ 3หรือระดับดีขั้นไป
Your answer
ลงชื่อผู้รายงานข้อมูล *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms