V UMA PIDO 2. juunil 2018 Võro Kubijal
KOORI KIRJAPANDMISLEHT

Kuurõ kirjapandminõ käü kooni 1. dets 2017

Koori liik *
Koori nimi *
Your answer
Lauljidõ arv *
Lauljide arvu perrä saa kuur noodivihu'. Kuurõlõ, miä saisva kuun latsist, mass vihk 3 eurot ja täüskasunuilõ 5 eurot.
Your answer
Helle jagunõminõ koori lauljidõ vaihõl. Egä lahtri taht täütmist, olkõ sõs sääl nummõr vai kriips vai 0.
Your answer
I helü *
Your answer
II helü *
Your answer
III helü *
Your answer
I sopran *
Your answer
II sopran *
Your answer
I alt *
Your answer
II alt *
Your answer
I tenor *
Your answer
II tenor *
Your answer
Bariton *
Your answer
Bass *
Your answer
Dirigendi vai dirigente nime' *
Your answer
Koori saatjidõ arv
Täütvä' opilaisikoori' kinkalõ om saatjat üten vaia
Your answer
Kontaktisiku nimi *
Inemine, kinkalõ saava' kõrraldaja' saata teedüst ja kiä tuud umalõ koorilõ edesi and
Your answer
Kontaktisiku telefon *
Your answer
Kontaktisiku e-post *
Your answer
Koori aadrõs *
Maakund, liin/küla, uulits, maja nummõr, postiindeks
Your answer
Kuis noodivihke iist mastas? *
Ku mastas arvõga, sis kellele arvõ?
Your answer
Kuis noodivihu' kätte saias? *
Võimalik alatõn 12. okt.
Märkuse' noodivihke kättesaamisõ kottalõ
Your answer
Kas segäkuur taht ja jõud är oppi miihi- ja naisikuurõ laulu'?
JAH, opitas miihikuurõ laulõ ja neid laul … miist
(kirota' miihi arv)
Your answer
JAH, opitas naisikuurõ laulõ ja neid laul … naist,
(kirota' naisi arv)
Your answer
Kostkandist ti kuur tulõ? *
Nimetüs "sõbra' ja sugulasõ'" om mõtõld kõigilõ noilõ, kiä omma' muialt peri ku Vanalt Võromaalt vai Setomaalt. Aga ka nuu' koori', kiä omma' muialt, võiva' hinnäst võrokõsõs vai setos märki, ku nä nii hinnäst tundva'.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service