แบบฟอร์มการใช้ห้องประชุม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรียนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
๑. ชื่อผู้ใช้บริการ/งาน/ฝ่าย *
Your answer
๒. วันที่ใช้ห้องประชุม *
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
ถึงเวลา
Time
:
๓. โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ *
Required
๔. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
Your answer
๕. การจัดอาหาร/อาหารว่าง
เช้า
บ่าย
ขนม
อาหาร
๖. จำนวนอาหารว่าง
มื้อเช้า
มื้อบ่าย
๗. จำนวนอาหารกลางวัน
มื้อกลางวัน
*หมายเหตุ (ระบุจำนวนอาหารว่างและอาหารหากเกินจำนวนที่กำหนด)
Your answer
ผู้ขออนุญาต
ลงชื่อ.............................................
(........................................)
......../........./..........
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service