האקטון R מחירי רשתות השיווק

מטרת ההאקטון הקרוב היא לבנות תשתית לביצוע מחקר בנושא מחירי מזון. ‫דוגמא לתוצא אפשרי הוא מדד מחירי מזון ברמת האיזור הסטטיסטי. נשמח למשתתפים בעלי יכולות מגוונות.
אנא מלאו את פרטיכם בטופס בשביל שנוכל לתכנן את תכנית העבודה כך שתתאים ליכולות של המשתתפים.
קצת מידע על הפרויקט: https://goo.gl/TgJbQT
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  git / github
  plyr / reshape / reshape2 / tidyr / dplyr
  parallel
  ggplot2
  RgoogleMaps / sp / maptools / etc.
  knitr / markdown
  shiny
  httr / rvest / Rcurl / etc.
  rselenium
  stringr / regex
  Please enter one response per row