แบบฟอร์มขอใช้บริการศูนย์ประชาสัมพันธ์ PR-Center
ปฏิทินกิจกรรมคณะเภสัชศาสตร์ เปิดได้จาก http://www.pharm.chula.ac.th/calendar
1.ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอใช้บริการ *
2.หน่วยงานผู้จัดกิจกรรม *
3.เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน (ที่ทำงาน- มือถือ) *
4.Email *
5.ชื่อเรื่อง (โครงการ/อบรม/ประชุม) *
6.วันที่เริ่มกิจกรรม *
กรุณาระบุวัน-เวลาที่เริ่มกิจกรรม
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
7.วันที่สิ้นสุดกิจกรรม *
กรุณาระบุวัน-เวลาที่สิ้นสุดกิจกรรม
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
8.สถานที่จัดกิจกรรม *
หากสถานที่จัดกิจกรรมมีหลายสถานที่ โปรดระบุสถานที่จัดกิจกรรมตามลำดับ โดยระบุวันและเวลากำกับ
9.ช่องทางประชาสัมพันธ์ที่ต้องการใช้บริการ *
Required
10.สิ่งที่ส่งมาด้วย
เช่น ไฟล์โครงการ/สไลด์ Presentation/Video/ภาพนิ่ง/แบบฟอร์มอนุมัติจากฝ่ายนิสิตสัมฤทธิ์ (กรณีเป็นนิสิตเภสัชศาสตร์)
11.ระยะเวลาต้องการให้ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อน โครงการฯ (วัน) *
กรุณาระบุวันที่ต้องการให้ประชาสัมพันธ์ จนถึงวันสุดท้ายของการประชาสัมพันธ์
12.ท่านต้องการใช้บริการหน่วยโสตหรือไม่
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. - Terms of Service - Additional Terms