ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Omics Young Entrepreneur for Sustainable Society
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 341 ชั้น 3 อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กติกาการแข่งขัน
- แนวคิดที่จะนำเสนอต้องเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและความรู้ทางด้านโอมิกส์ เช่น Genomics Transcriptomics Metagenomics Proteomics Metabolomics หรือ System biology เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอ การแพทย์ หรือการนำไปใช้ประโยชน์ด้านสังคม
- ในวันแข่งขัน แต่ละกลุ่มมีเวลาในการนำเสนอไฟล์ Infographic 5 นาที และตอบคำถาม 5 นาที
- เกณฑ์การตัดสินจะพิจารณาจากความน่าสนใจ ความใหม่ของแนวความคิด ความเป็นไปได้ในการ นำไปใช้ประโยชน์ และมูลค่าของการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมที่เสนอ

รางวัล
- รางวัลชนะเลิศ The best young OMICs entrepreneur รางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร สำหรับนิสิตในแต่ละระดับ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 The second best young OMICs entrepreneur รางวัล 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร สำหรับนิสิตในแต่ละระดับ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 The third young OMICs entrepreneur รางวัล 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร สำหรับนิสิตในแต่ละระดับ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มละ 3-5 คนโดยแต่ละกลุ่มต้องมีนิสิต คณะวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 1 คน

ชื่อเรื่อง *
Your answer
1. ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
ระดับการศึกษา *
คณะ *
Your answer
โทรศัพท์ *
Your answer
อีเมลล์ *
Your answer
2. ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
ระดับการศึกษา *
คณะ *
Your answer
โทรศัพท์ *
Your answer
อีเมลล์ *
Your answer
3. ชื่อ-นามสกุล
Your answer
ระดับการศึกษา
คณะ
Your answer
โทรศัพท์
Your answer
อีเมลล์
Your answer
4. ชื่อ-นามสกุล
Your answer
ระดับการศึกษา
5. ชื่อ-นามสกุล
Your answer
คณะ
Your answer
ระดับการศึกษา
คณะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.