СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” КАТЕДРА „ОБЩА, ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА И ГЕНЕТИЧНА ПСИХОЛОГИЯ”

Настоящото изследване има за цел да проучи поведението и емоционалното състояние на хората при вземането на решение за кариерата. Изследването е анонимно и данните ще се използват единствено с научна цел. В представените по-долу твърдения няма правилни или неправилни отговори.
Първият въпросник съдържа двата типа твърдения. Първият тип се състои от двойки твърдения, които описват обичайното емоционално състояние и начин на поведение при вземането на решение за кариерното развитие. Твърденията са групирани по двойки, разположени в двата края на скала от „1” до „5”. Моля, за всяка двойка твърдения да посочите отговор, който според Вас най-добре описва Вашето поведение и емоционално състояние.
Ако избирате твърдението от лявата страна на скалата, можете да оградите с кръгче оценки „1” или „2”. Ако избирате твърдението от дясната страна на скалата, можете да да оградите с кръгче оценки „4” или „5”. Ако се колебаете и сте съгласни с твърдението от ляво, толкова, колкото и с това от дясно, огрдатете с кръгче оценка „3”. Разбира се, ако имате ясно определени предпочитания, по-рядко ще използвате оценка „
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question