משוב אקדמי

המשוב נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
נא להתייחס לשאלון ברצינות. המשוב לא נועד לפגוע בחונך, אלא לשם שיפור הפרויקט בעתיד.
בחר תשובה לכל שאלה או לרשום תשובה במקום המיועד לכך.

    Captionless Image
    This is a required question