แบบประเมินการจัดการแข่งขันกรีฑา"มัธยมน่านเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. อายุ
3. ตำแหน่ง
ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจต่อการจัดการแข่งขัน
ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 น้อย = 2 น้อยที่สุด = 1
ประเด็นความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ = 5
ระดับความพึงพอใจ = 4
ระดับความพึงพอใจ = 3
ระดับความพึงพอใจ = 2
ระดับความพึงพอใจ = 1
1. การประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันมัธยมน่านเกมส์
2. การจัดพิธีเปิด/พิธีปิดการแข่งขัน
3. การต้อนรับ การบริการและการอำนวยความสะดวก
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน
5. การรักษาความปลอดภัยการจัดการแข่งขัน
6. การดูแลและรักษาพยาบาล
7. พิธีกร/โฆษกและผู้ประกาศ
8. ระบบเสียงในสนามการแข่งขัน
9. การจัดขบวน การแสดง/การแปรขบวนถวายความอาลัย
10. การจัดระบบจราจรในสนามกีฬา
11. ความพร้อมของสนามและอุปกรณ์การแข่งขัน
12. การรับรายงานตัวและเตรียมการแข่งขัน
13. การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
14. การตัดสินการแข่งขันของกรรมการ
15. การรายงานผลการแข่งขันแต่ละรายการ
16. การแก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียนในการแข่งขัน
17. การมอบเกียรติบัตร เหรียญรางวัล และถ้วยรางวัลการแข่งขัน
18. ภาพรวมของการแข่งขันกรีฑามัธยมน่านเกมส์ในครั้งนี้
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service