แบบรายงานตัวชี้วัดที่ 6.3 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
โรงเรียน *
กิจกรรมย่อย การบริหารงานวิชาการ กี่โครงการ *
Your answer
กิจกรรมย่อย การบริหารงานทั่วไป กี่โครงการ *
Your answer
กิจกรรมย่อย การบริหารงานบุคคล กี่โครงการ *
Your answer
กิจกรรมย่อย การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน กี่โครงการ *
Your answer
กิจกรรมย่อย การบริหารกิจการนักเรียน กี่โครงการ *
Your answer
คำนำหน้า
ลงชื่อผู้รายงาน *
Your answer
ตำแหน่ง *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1. Report Abuse - Terms of Service