แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายเขตพื้นที่การศึกษาของ ศึกษานิเทศก์/นักวิชาการศึกษาทุกสังกัด ร่วมกับ สมศ.
คำชี้แจง แบบฟอร์มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ศึกษานิเทศก์และนักวิชาการศึกษาทุกสังกัดที่สนใจ สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลของสถานศึกษา และเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการเผยแพร่ ข่าวสารด้านการประกันคุณภาพจากหน่วยงานทุกสังกัด ขยายผลไปยังสถานศึกษาในความดูแล ตลอดจนเป็นการสร้างความร่วมมือในการประกันคุณภาพภายนอกและการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาต่อไป ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลตามประเด็นที่กำหนดให้ต่อไปนี้ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และรอการตอบรับทางอีเมลของท่านในลำดับต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
คำนำหน้า *
ชื่อ *
นามสกุล *
ตำแหน่งปัจจุบัน *
สังกัด *
กรณีสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โปรดระบุเขตพื้นที่การศึกษาของท่าน
กรณีสังกัดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ สพฐ. โปรดระบุหน่วยงานหรือที่ตั้งสำนักงานของท่าน
ลักษณะการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ที่อยู่ในการติดต่อประสานงาน *
ตำบล *
อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ *
E-mail *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ministry of Education Thailand. Report Abuse