แบบฟอร์มสมัครปั่นจักรยาน "ร้อยใจ ปั่นไป ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ"
รายละเอียดงาน
จัดโดย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
วันอาทิตย์ ที่ 27 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 น.
เส้นทาง
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (Start) >> สี่แยกหัวถนน >> โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ >> โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (Finish)
ระยะทาง 74 กม.
จุดพักที่ 1 ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวฯ (ขาไป)
จุดพักที่ 2 เทศบาลตำบลบางจาก (ขากลับ)

ค่าสมัคร 500 บาท
(รวมเสื้อปั่น/อาหารเช้า/อาหารว่าง)

หมายเหตุ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันเสาร์ ที่ 31 มีนาคม 2561


สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คำนำหน้านาม *
Personal Data
ชื่อ - นามสกุล *
First name and Last name
Your answer
โปรดระบุ วัน/เดือน/ปี เกิดของท่าน *
Date of birth
Your answer
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก *
เพื่อทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักปั่นจักรยานทุกคน
Your answer
โปรดระบุสัญชาติ *
Nationality
Your answer
เพศ *
Sex
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ *
Telephone No. or mobile No.
Your answer
อีเมลล์ *
E-mail Address
Your answer
สังกัดกลุ่ม/ชมรม
Your answer
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน *
Person to notify in case of Emergency ชือและเบอร์โทรศัพท์
Your answer
โปรดระบุ ID Line ของท่านเพื่อติดต่อกลับ *
Your ID Line
Your answer
เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว

โปรดติดต่อ Line ID : punkn100
หรือ Inbox Facebook "งานปั่น จักรยาน"
หรือเพจ "ร้อยใจ ปั่นไป ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ"
1. สำเนารูปถ่ายบัตรประชาชน
2. สลิปการชำระค่าสมัคร
โอนเงินไปยังบัญชี ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี 986-1-37028-5
ชื่อบัญชี : กองทุนเพื่อการศึกษา ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ
Profile Facebook เพื่อจัดส่งเอกสารข้อมูล
QR Code เพื่อเพิ่มเพื่อน และส่งข้อมูลเอกสารการสมัคร
การสั่งจองเสื้อปั่นจักรยาน
เสื้อปั่นจักรยาน "กรุงเทพฯ มาหา นครฯ"
ไม่มีชื่อ
ขนาดเสื้อปั่นจักรยาน *
ป้องกันความผิดพลาด ควรเผื่อขนาดไว้ (+/-) 0.5 - 1 นิ้ว
รายการแบบเสื้อที่ระลึก
แบบที่สั่งจอง
ขนาดเสื้อที่ระลึก และเสื้อโปโล
ข้อมูลการติดต่อและประสานงานผู้ประสานงานโครงการ
ข้อมูลการติดต่อและประสานงาน
ผู้ประสานงานโครงการ
1. นายสมพงค์ เดชสุรางค์ โทร. 089-588-0808
2. นางสุรีย์ ภิญโญรัตนโชติ โทร. 081-893-2401
3. นายปราโมทย์ ช่วยพัฒน์ โทร. 089-872-6029
4. นางสาวเกศกมล อุดหนุนกาญจน์ โทร. 063-894-4596
5. สายด่วนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โทร. 064-354-6956
ข้อตกลง
1. นักจักรยานทุกคนที่ร่วมปั่นจักรยาน ต้องสวมหมวกกันกระแทก (หมวกกันน็อกสำหรับจักรยาน) และรัดสายรัดคางให้เรียบร้อยระหว่างการร่วมปั่นจักรยานตลอดเส้นทาง
2. อุบัติเหตุและความเสียหายใดที่เกิดขึ้นระหว่างร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานไม่ว่ากรณีใดๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่เพียงฝ่ายเดียว ไม่สามารถฟ้องร้องผู้เข้าร่วมการปั่นจักรยานด้วยกัน และคณะกรรมการจัดงานใดๆ ได้
3. สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครในทุกกรณี
ข้าพเจ้ายอมรับข้อตกลง *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service