ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2016/2017
Zespół doradców metodycznych Ośrodka przystąpił do uaktualnienia oferty szkoleniowej na rok szkolny 2017/2018 – uwzględniając potrzeby nauczycieli powiatu mławskiego w zakresie kształcenia ustawicznego.
Celem ankiety jest ewaluacja dotychczasowych działań oraz zbadanie potrzeb szkoleniowych nauczycieli w zakresie doskonalenia i dokształcania (zdobywania nowych kwalifikacji).
Uprzejmie proszę o wybór obszarów, którymi jesteście Państwo zainteresowani.
Proszę również o dopisanie zdiagnozowanych tematów do ankiety i odesłanie jej na adres Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie, 06-500 Mława, ul. Reymonta 4.
Dziękuję za współpracę
Dyrektor PODN
Jolanta Bem


Jestem zainteresowana/zainteresowany szkoleniami doskonalącymi z zakresu następujących obszarów/ następującą tematyką (odpowiedź prosimy zaznaczyć wybrane opcje):
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE, EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
KSZTAŁCENIE
WYCHOWANIE, OPIEKA, PROFILAKTYKA
DIAGNOZA EDUKACYJNA I OCENIANIE
ROZWÓJ OSOBISTY
SZKOLNICTWO ZAWODOWE
GMINNE KONFERENCJE METODYCZNE
INNA TEMATYKA – jaka?
Your answer
Jestem także zainteresowana/zainteresowany zdobyciem dodatkowych kwalifikacji do nauczania/prowadzenia zajęć w następującym zakresie (prosimy podać nazwę przedmiotu lub zajęć):
Zakres – Forma (studia podyplomowe)
Preferowaną przeze mnie formą dokształcania/doskonalenia są (odpowiedź prosimy zaznaczyć ):
Prosimy jeszcze o podanie następujących informacji:a) szkoła/placówka, w której Pani/Pan pracuje (prosimy zaznaczyć podstawowe miejsce pracy)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service