Obs! Studien är nu avslutad. Forskning om psykisk ohälsa hos mödrar.

Tack för visat intresse för vår studie. Din hjälp är ovärderlig för oss! Utan er har vi ingen möjlighet att driva forskningen framåt och genom kunskap kämpa för att minska den växande psykiska ohälsan hos moder, barn och familj.

Studien vänder sig till kvinnor i hela landet som inte sökt hjälp för psykisk ohälsa i perioden efter att ha fött barn eller som väntat länge med att göra det. Deltagande i studien innebär att bli intervjuad över telefon samt att fylla i formulär online. Självklart är du helt anonym.

Här nedan finner du kort information om studien. Är du intresserad av att delta eller vill ha mer information? SMS:a "Intresserad" till 0761- 953981 eller fyll i ditt telefonnummer och klicka sedan på "Skicka" längst ner på sidan.

    This is a required question

    INFORMATION OM STUDIEN

    Att må dåligt efter att ha fött barn är inte ovanligt, för många innefattar föräldraskapet nya och komplexa tankar, känslor och erfarenheter. För cirka 12 % alla kvinnor stannar det dock inte vid detta, utan de fortsätter att må psykisk dåligt under en längre tid efter förlossningen. Vi vet idag att majoriteten av de kvinnor som drabbas inte söker hjälp inom sjukvården. 2013/2014 genomförs en studie vid Lunds Universitet som undersöker vad det innebär att må psykiskt dåligt i peridoden efter att ha fött barn och varför så få mödrar söker hjälp för detta. Syftet är att i framtiden kunna hjälpa fler kvinnor att få det stöd och den hjälp de behöver. Deltagare i studien är kvinnor som antingen inte sökt hjälp eller som väntat länge med att göra det. Du som deltar i studien mår eller mådde psykiskt dåligt i samband med att Du födde ditt barn och har inte varit i kontakt med sjukvården i detta ärende alternativt inte varit i kontakt med sjukvården i detta ärende tidigare än uppskattningsvis 9 månader efter att Du började må dåligt. För att delta i studien behöver Du vara minst 18 år samt inom de senaste 24 månaderna ha fött barn efter fullgången graviditet. Deltagande i studien innebär cirka en timmes samtal om Din erfarenhet av den här perioden. Vi kommer även att be Dig fylla i formulär om Dina tankar och känslor kring nära relationer. Sammanlagt beräknas deltagandet ta cirka 1 ½ timme. Studien genomförs i ledning av Elia Psouni, universitetslektor och legitimerad psykolog. Självklart är du anonym då du deltar i studien. Ingen av den information du delar kommer att kunna spåras tillbaka till dig. Du kan dessutom avbryta ditt deltagande när som helst, utan att behöva förklara ditt beslut. Du är även välkommen att kontakta oss på: Emily Cacciola / 0761-953981 / emily.cacciola.142@student.lu.se Elia Psouni / 046-2228503 / elia.psouni@med.lu.se