แบบสอบถามความเป็นครู
แบบทดสอบ
รหัสประจำตัวประชาชน *
Your answer
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
จงเลือกวิชาเอกที่เรียน *
คำชี้แจง
จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียง 1 ข้อ
1.ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว *
2.ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่ครูเล่น face book หรือ line กับนักเรียน *
3. ท่านมีความเห็นว่าอย่างไรกับการที่นักเรียนใช้ face book หรือ line บนมือถือ *
4.ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ *
5. ผู้เรียนที่หมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมส์ออนไลน์ ครูควรทำอย่างไร *
6. ถ้านักเรียนไม่ส่งการบ้าน ท่านจะทำอย่างไร *
7. ท่านมีความรู้สึกอย่างไรกับนักเรียนคนหนึ่งไม่ตั้งใจเรียนในขณะครูสอน *
8.นักเรียนที่ถูกครูตราหน้าว่าเป็น “เด็กเกเร” ถ้าท่านต้องสอนห้องที่มีเด็กคนนี้อยู่ท่านจะทำอย่างไร *
9.ถ้าท่านเป็นครู ท่านจะทำอย่างไรกับนักเรียนที่ทำผิดครั้งแล้วครั้งเล่า *
10.ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับ “นักเรียนที่ไม่เชื่อฟังครู” *
11. ถ้าครูพบความรู้ใหม่ เช่น ดาวพลูโตไม่จัดเป็นดาวเคราะห์ของระบบสุริยะแล้ว” ครูควรทำอย่างไร *
12. นักเรียนที่นำความรู้ใหม่ ๆ มาบอกครูและเพื่อน ๆ ท่านรู้สึกอย่างไร *
13. ท่านคิดอย่างไรต่อการที่ครูต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ *
14.“ครูควรสอนให้นักเรียนรู้เฉพาะที่มีในหลักสูตรก็พอแล้ว” คำกล่าวนี้ ท่านคิดอย่างไร *
15. ครูอาจสืบค้นความรู้ไปพร้อม ๆ กับผู้เรียน ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร *
16. ท่านมีความคิดอย่างไรกับคำกล่าวที่ว่า “ครูอาจเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับผู้เรียน” *
17. ครูในศตวรรษที่ 21 ควรปฏิบัติตนอย่างไรกับเทคโนโลยี *
18.ท่านจะรู้สึกอย่างไรกับนักเรียนที่ชอบโต้แย้งในสิ่งที่ครูสอน *
19. เมื่อนักเรียนที่เรียนไม่เก่งคนหนึ่งมาบอกท่านว่า “ครูสอนผิด” ถ้าท่านเป็นครูคนนั้น ท่านจะทำอย่างไร *
20.ถ้านักเรียนแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับในบทเรียนท่านจะทำอย่างไร *
21. ท่านมีวิธีชักจูงให้นักเรียนใช้ computer ในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไร *
22. ครูควรทำอย่างไรกับเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าไปเรื่อย ๆ *
23. ในความคิดของท่าน แผนการสอนต้องเป็นแบบใด *
24. เทคโนโลยีมีทั้งข้อดีและข้อเสียท่านคิดว่าควรทำอย่างไร *
25.ถ้าท่านประสบกับปัญหาที่ไม่คาดคิดมาก่อน ท่านจะทำอย่างไร *
26. เมื่อท่านต้องเผชิญกับปัญหาที่คล้ายกับปัญหาที่เคยเจอมาแล้ว ท่านจะทำอย่างไร *
27. ถ้านักเรียน 2 คนตีกัน ครูควรทำอย่างไร *
28. ถ้านักเรียนถามครูในเรื่องที่ครูไม่รู้ครูควรทำอย่างไร *
29. “ครูควรรู้ทุกเรื่อง เพื่อคอยตอบคำถามผู้เรียน” คำกล่าวนี้ท่านคิดอย่างไร *
30. คำกล่าวในข้อใดเหมาะสำหรับครูในศตวรรษที่ 21 *
31. คำกล่าวที่ว่า “ไม่มีใครแก่เกินไปที่จะเรียนรู้” ท่านมีความเห็นว่าอย่างไร *
32. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียนในยุคนี้ *
33. เมื่อพูดถึง “เทคโนโลยี” ท่านมีความรู้สึกอย่างไร *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms