ระบบสมัครสอบคัดเลือกดาราศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ศูนย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2561

ขอให้ผู้สมัคร อ่านเงื่อนไข และรายละเอียดก่อนที่จะทำการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.ระดับการศึกษา
1.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 1-3 ในปีการศึกษา 2561
- เกิดระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2547 – 31 ธันวาคม 2548
1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2561
- เกิดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2542
2. เป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก (รายละเอียดอยู่ด้านล่าง)


กำหนดการสอบ
วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ที่ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
ประกาศผลการสอบวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561

เนื่องด้วยศูนย์ดาราศาสตร์โอลิมปิก สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์ดาราศาสตร์ที่รับผิดชอบในเขตภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก จึงจะรับสมัครนักเรียนที่ศึกษาอยู่ ณ สถานศึกษาภายในภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตกเท่านั้น สำหรับนักเรียนที่ศึกษาที่โรงเรียนที่อยู่ในภาคอื่นนอกเหนือจากนี้ ขอให้สมัครที่ศูนย์ดาราศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ที่ภูมิภาคของตนเอง

จังหวัดในภาคกลาง 21 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร กำแพงเพชร ชัยนาท นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานีจังหวัดในภาคตะวันตก 5 จังหวัด กาญจนบุรี ตาก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรีจังหวัดในภาคตะวันออก 7 จังหวัด จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว

ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือก
1. กรอกข้อมูลในระบบการรับสมัครโครงการให้ถูกต้องและครบถ้วน
2. เมื่อทำรายการเสร็จเรียบร้อย ระบบจะส่งใบสมัครของท่าน พร้อมรายละเอียดไปยังอีเมลที่ท่านได้ให้ไว้
3. ชำระค่าสมัครสอบด้วยธนาณัติที่ไปรษณีย์ (100 บาท) สั่งจ่ายในนาม

"ประธานศูนย์ดาราศาสตร์โอลิมปิก สอวน.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ปณ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รหัสไปรษณีย์ 10332 เท่านั้น พร้อมทั้งรวมใบสมัครที่ติดรูปถ่ายของผู้สมัครขนาด 1 นิ้ว สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านที่รับรองสำเนาเรียบร้อยแล้ว และหลักฐานการชำระเงิน รวบรวมผ่านโรงเรียน แล้วส่งมายัง

"ศูนย์ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330"

4. การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อหลักฐานการสมัครทั้งหมด ได้รับการตรวจสอบจากภาควิชาฟิสิกส์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้ที่ https://goo.gl/9NbFWv

สามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบการรับสมัครได้ที่
1.อีเมล: cuastroclub@gmail.com
2.Facebook: CU Astro Club

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms