แบบสอบถาม ผู้ฟังรายการวิทยุเสียงจากทหารเรือ
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการรับฟังของผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงของกิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ เพื่อเป็นแนวทางในการนำมาพัฒนารูปแบบรายการของกิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
กรุณาระบุเพศของคุณ
*
กรุณาระบุอายุของคุณ
*
กรุณาระบุระดับการศึกษาสูงสุดของคุณ
*
กรุณาระบุอาชีพปัจจุบันของคุณ
*
ท่านรับฟังคลื่นวิทยุของ ส.ทร.คลื่นความถี่ระบบใด  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ท่านรับฟังรายการวิทยุของกิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ รายการใดบ้าง(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ท่านฟังรายการวิทยุของสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ส.ทร.ใดบ้าง   (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
*
Required
ท่านเปิดรับฟังรายการวิทยุเสียงจากทหารเรือ ผ่านช่องทางใดเป็นหลัก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
*
Required
ความถี่ในการรับฟังรายการวิทยุของกิจการวิทยุเสียงจากทหารเรือ
*
สถานที่ที่ท่านชอบเปิดรับฟังรายการวิทยุ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
*
Required
ท่านรับฟังรายการวิทยุของกิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ ในจังหวัดใด 
*
ท่านคาดหวังรูปแบบรายการในอนาคตอย่างไร *
ประเภทของข่าวสารที่ต้องการรับทราบ
*
รูปแบบรายการที่ชื่นชอบ
*
ความชื่นชอบผู้ดำเนินรายการ
*
ความพึงพอใจรายการทางราชการของกิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือในภาพรวม
*
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy