แบบตอบรับเข้าร่วมฟังเสวนา "เขียนอย่างไร?" ให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วิทยาเขตสามารถร่วมฟังเสวนาทางไกลด้วยระบบ Video conference
วิทยาเขตหาดใหญ่ : ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี
วิทยาเขตปัตตานี : ห้องประชุมศูนย์คอมฯ1
วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี : ห้องประชุม Video conference (ห้อง213)
วิทยาเขตภูเก็ต : ห้องประชุมภูเก็ต
วิทยาเขตตรัง : ห้องประชุมหลัก
ตำแหน่งทางวิชาการ *
ชื่อ - สกุล *
Your answer
คณะ/หน่วยงาน *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
E-mail *
Your answer
อาหาร
สถิติการเข้าร่วมโครงการลักษณะการให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ที่จัดโดยสำนักวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปี 2562-ปัจจุบัน) *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Psu.ac.th. Report Abuse