ลงทะเบียนสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Cloud Computing" วันพุธที่ 29 เมษายน 2558

สัมมนาเชิงปฏิบัติการความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสำหรับผู้บริหาร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่เศรษฐกิจดิจิตอล”
ในหัวข้อ Cloud Computing
วันพุธที่ 29 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมสัมมนา และคอนเนคชั่น เดอะ คอนเน็คชั่น เอดูคูซีน สถานีรถไฟฟ้า MRT ลาดพร้าว ทางออก 4

กำหนดการ
เวลา 8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 9.00 - 9.30 น. เปิดงาน ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เวลา 9.30 - 10.30 น. บรรยายในหัวข้อ “Cloud Computing สำหรับผู้บริหาร เพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิตอล”
โดย ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ จาก สถาบันไอเอ็มซี (IMC Institute)
เวลา 10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง ช่วงเช้า
เวลา 10.45 - 12.00 น. Workshop Cloud Computing ช่วงที่ 1
เรียนรู้การติดตั้งใช้ Cloud ทั้ง IaaS, PaaS, SaaS สำหรับ Platform ต่างๆ
ทั้ง Amazon Web Services, Google Cloud และ Microsoft
โดย สถาบันไอเอ็มซี (IMC Institute)
เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (แบบบุฟเฟ่)
เวลา 13.00 - 14.30 น. Workshop Cloud Computing ช่วงที่ 2 (ต่อ)
โดย สถาบันไอเอ็มซี (IMC Institute)
เวลา 14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง ช่วงบ่าย
เวลา 14.45 - 16.00 น. Workshop Cloud Computing ช่วงที่ 3 (ต่อ)
โดย สถาบันไอเอ็มซี (IMC Institute)

ค่าลงทะเบียน พิเศษ! โอนเงินภายใน 25 เมษายน 2558 เพียงท่านละ 499 บาทเท่านั้น
(ปกติท่านละ 799 บาท)
(ในกรณีองค์กรที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเต็มรูป จะบวกภาษีมูลค่า 7% จากยอด 499 ค่ะ)

การโอนเงิน บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 2342016565 บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส่งหลักฐานการโอนเงินเพื่อสำรองที่นั่งที่ opensource2day@gmail.com
โทรศัพท์ 0-2453-9629 โทรทัพท์เคลื่อนที่ 08-7099-0005 โทรสาร 0-2453-9628

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question