แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง


คําชี้แจง เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือจากนักศึกษาทุกท่าน โปรดตอบแบบประเมินตาม ความเป็นจริงมากที่สุด และขอให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเต็มที่

*** ออกแบบประเมินโดย สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ***
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ramkhamhaeng University. Report Abuse