2.vaja 2012/2013

Vajo oddajte do vključno petka, 26.10.2012. Seznam študentov, ki so vajo oddali bo objavljen 22.10.2012.
Delite vpisno številko s 3. V prvi skupini ste študenti, katerih vpisna številka je deljiva s 3. V drugi skupini ste tisti pri katerih je ostanek pri deljenju 1. V tretji skupini pa tisti pri katerih je ostanek pri deljenju enak 2.
Študenti v 1. Skupini odgovorite na 1.-4. vprašanje v metrih, na 5.-8. vprašanje v milimetrih in na 9.-13. vprašanje v mikrometrih.
Študenti v 2. Skupini odgovorite na 1.-4. vprašanje v milimetrih, na 5.-8. vprašanje v mikrometrih in na 9.-13. vprašanje v metrih.
Študenti v 3. Skupini odgovorite na 1.-4. vprašanje v mikrometrih, na 5.-8. vprašanje v metrih in na 9.-13. vprašanje v milimetrih.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question