Έρευνα σχετικά με την Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Στην προσπάθεια μας να αναβαθμίσουμε και να επικαιροποιήσουμε τη Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου www.env-edu.gr, έχουμε οργανώσει ένα ερωτηματολόγιο με απαντήσεις πολλαπλής επιλογής, το οποίο θα θέλαμε να συμπληρώσετε για να μας βοηθήσει στην περαιτέρω επεξεργασία και διαμόρφωση της Πύλης.Θα θέλαμε να απαντήσετε όλες τις ερωτήσεις για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα των αναγκών και των προτιμήσεών σας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τον χρόνο σας!
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Εκπαιδευτικό υλικό
  Βιβλία, περιοδικά
  Παιχνίδια
  Πληροφορίες για ΚΠΕ, φορείς
  Πολυμεσικό υλικό (βίντεο, ντοκυμαντέρ)
  Κείμενα περιβαλλοντικού περιεχομένου
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Ευκολία στην πλοήγηση
  Επικαιροποίηση του περιεχομένου
  Ποιότητα του περιεχομένου
  Ακρίβεια στις πληροφορίες
  Αισθητικό αποτέλεσμα
  Ποικιλία περιεχομένου
  Μηχανή αναζήτησης
  Please enter one response per row
  Εκπαιδευτικό υλικό
  Βιβλία, περιοδικά
  Παιχνίδια
  Πληροφορίες για ΚΠΕ, φορείς
  Πολυμεσικό υλικό (βίντεο, ντοκυμαντέρ)
  Κείμενα περιβαλλοντικού περιεχομένου
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  από τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων
  από την παρούσα Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού Π.Ε.
  από ιστοσελίδες ΜΚΟ
  από ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας
  από έντυπο υλικό (βιβλία, περιοδικά)
  από ξενόγλωσσες ιστοσελίδες
  από Περιβαλλοντικά Δίκτυα
  από συναδέλφους
  από άλλου είδους ιστοσελίδες (π.χ. εταιρίες)
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question