Jak se daří, co se líbí, kde to skřípe, co tu chybí

DOTAZNÍK PRO OBYVATELE REGIONU HRANICKO - prosinec 2012

Vážení obyvatelé regionu Hranicko,
prosíme Vás tímto o vyplnění dotazníku, který je důležitou součástí vzniku zásadního materiálu STRATEGIE ROZVOJE REGIONU HRANICKO 2014-2020, který nyní připravují rozvojové organizace na Hranicku.

Tento materiál určí vize, cíle, priority a opatření pro budoucí rozvoj našeho regionu ve všech významných oblastech lidského života a jeho existence je nezbytnou podmínkou pro to, aby se náš region mohl v budoucím období účastnit čerpání dotací z národních i evropských zdrojů.
Pokud má dokument odpovídat skutečným potřebám místních obyvatel, je velmi důležité znát Vaše aktuální názory a přání, potřebujeme vědět, jak jste (ne)spokojeni s nejrůznějšími oblastmi Vašeho života, v čem vidíte příležitosti a v čem pro změnu ohrožení Vašeho spokojeného a šťastného žití na venkově.

Dotazník je zcela anonymní, dává taktéž prostor k Vašemu slovnímu vyjádření a bude sloužit výhradně pro potřeby rozvojových organizací a Vašich obecních úřadů. Pokud nechcete na některou otázku odpovědět, nechte ji nevyplněnou, pouze prvních pět statistických dotazů je povinných.

Pevně doufáme, že si ve svém programu najdete zhruba 10-15 minut na jeho vyplnění, předem děkujeme za Váš aktivní přístup. Budeme rádi, když o dotazníku řeknete také svým rodinným příslušníkům, známým a kolegům.

S dotazy se obracejte na manažera MAS Hranicko Mgr. Františka Kopeckého, tel.: 773583020, e-mail: f.kopecky@regionhranicko.cz

Uzávěrka pro sběr dotazníků je 31. ledna 2013.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question