Alustava kysely virtuaalileirin järjestäjille 2021
Alustavan kyselyn tarkoituksena on antaa KVT:lle selkeä kuva siitä, miten leirin käytännön järjestelyt on tarkoitus hoitaa. Kyselyn perusteella teemme päätöksen leirin toteuttamisesta.

KVT:n johtokunta hyväksyy tai hylkää leiriehdotuksen mahdollisimman nopeasti, viimeistään kuukauden kuluessa sen lähettämisestä. Mikäli leiriehdotus hyväksytään sellaisenaan, tehdään KVT:n ja leirinjärjestäjän (leiri-isännän) välinen leirisopimus, jonka liitteeksi kysely laitetaan. Mikäli KVT tarvitsee lisätietoja, otamme teihin yhteyttä mahdollisimman pian.

Mikäli sinulla on vaikeuksia täyttää tai lähettää lomaketta KVT:lle, voit ottaa yhteyttä KVT:n toimistoon
puh: 045 104 9829
sähköposti: leirit@kvtfinland.org

Voit myös pyytää lomakkeen Word-tiedostona yllä olevasta osoitteesta ja lähettää täytettynä sähköpostitse samaan osoitteeseen.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Leirin järjestäjän tiedot
Leirin järjestäjä / organisaatio *
Organisaation yhteystiedot *
Yhteyshenkilö *
Puhelinnumero *
Sähköposti *
Onko yllä nimetty yhteyshenkilö sama myös koko leirin ajan? *
Jos yhteyshenkilö on eri leirin aikana, anna leirin aikana tavoitettavissa olevan henkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Leirin ajankohta
Virtuaalileirin aikataulussa ei tarvitse varata aikaa leiriläisten saapumiseen ja lähtemiseen kuten perinteisellä leirillä. Toisiinsa tutustumiseen ja leirillä tehtävän työn ja käytössä olevien työkalujen opetteluun kannattaa edelleen varata aikaa. On myös hyvä huomioida esim. eri aikavyöhykkeiltä tulevat leiriläiset ja se, onko leirille mahdollista osallistua samaan aikaan koulun tai työn ohessa.

Viikossa tulisi olla kaksi vapaapäivää saapumis- ja lähtöpäivän lisäksi. Vapaapäivä voi olla viikolla tai viikonloppuna. Jos leiri kestää korkeintaan 5 päivää, ei vapaapäiviä tarvita.

Leirin aloituspäivä *
MM
/
DD
/
YYYY
Leirin viimeinen päivä *
MM
/
DD
/
YYYY
Mitkä päivät ovat vapaaehtoisilla vapaata? *
Vapaaehtoiset
Kuinka monta vapaaehtoista maksimissaan toivotte? Huom. määrään sisältyy kaksi KVT:n leirinvetäjää, eli jos laitat vapaaehtoisten määräksi vaikkapa 10, tällöin KVT pyrkii etsimään 8 kansainvälistä vapaaehtoista ja 2 leirinvetäjää leirille.

Leirin tulisi olla avoin myös erityisryhmien edustajille ja vapaaehtoisille erilaisin rajoittein sekä eri ikäisille vapaaehtoisille. Voivatko näiden ryhmien edustajat osallistua leirille? Vapaaehtoiset, joilla on jokin vamma tai rajoite, ovat usein matkassa avustajan tai ystävän kanssa. Mikäli leiri on avoin lapsiperheille (eli alaikäinen voi osallistua vanhemman kanssa), alaikäisille yksin tai vammaisille vapaaehtoisille, näiden määrästä leirillä neuvotellaan leiri-isännän kanssa vapaaehtoisten hakemusten tullessa.
Vapaaehtoisten määrä *
Lapsiperheet, alaikäiset ja erityisryhmien vapaaehtoiset *
Required
Mikäli leiri ei sovellu vammaisille vapaaehtoisille, lapsiperheille tai alaikäisille, kerro miksi ei.
Jos leiri soveltuu lapsiperheille, lasketaanko lapset mukaan vapaaehtoisten kokonaismäärään?
Leirillä tehtävä työ
Mitä yhdistyksenne tekee? Miten työleiri tukee toimintaanne? Mitä odotatte työleiriltä?

Leirijärjestäjä vastaa leirin työtavoitteista ja niiden saavuttamisesta sekä työnohjauksen järjestämisestä. Työtä on järjestettävä riittävästi, mutta tavoitteista on tarvittaessa pystyttävä myös joustamaan.

Työnohjauksen ja leirinvetäjän yhteyshenkilönä toimimisen kannalta on tärkeää, että leirijärjestäjä on käytettävissä koko leirin ajan ja myös kiinnostunut leirin kulusta ja leiriläisistä.

Suositus päivittäiseksi työajaksi leirillä on 6h/pv, 5 päivää viikossa. Työajasta voidaan poiketa osapuolten yhteisellä suostumuksella. Virtuaalileirillä työaikaa voidaan myös jakaa yhdessä ruudun ääressä tehtävän työn ja vapaaehtoisten yksittäin tekemän (offline) työn kesken.
Leirin teemat ja tavoitteet *
Mitä työtä leirillä tehdään? *
Työn ohjaajan nimi, sähköposti ja puhelinnumero (jos eri kuin yhteyshenkilö)
Päivittäinen työaika (h/päivä, päivää/viikko) *
Työvälineet ja työturvallisuus
Leirijärjestäjä vastaa asianmukaisten työvälineiden järjestämisestä leiriläisille. Ota huomioon että verkkotyökalujen käytön ei pidä maksaa vapaaehtoisille ja niiden ei tulisi olla hirveän raskaita käyttää nettiyhteyden varassa.

Leirijärjestäjä on vastuussa työtehtäviin opastamisesta ja tehtävien turvallisesta suorittamisesta (niin verkossa kuin offline) ja mahdollisista suojavälineistä. Leiriläisillä on oikeus kieltäytyä vaaralliseksi katsomastaan työstä.
Mitä työvälineitä vapaaehtoisille tarjotaan? *
Kuinka työturvallisuudesta huolehditaan? *
Opinto-osuus
Vaikka työ onkin leirillä yksi pääasioista, toivomme KVT:llä että leiriläiset saisivat ajastaan leirillä mahdollisimman paljon irti. Sen vuoksi kannustamme järjestämään työn lisäksi ns. opinto-osuuden, erilaisia vapaa-ajan aktiviteetteja sekä tilaisuuden viettää aikaa paikallisten, erityisesti nuorten, seurassa.

Opinto-osuuden kautta vapaaehtoiset voivat oppia lisää leirin teemoista, Suomesta, paikallisesta yhteisöstä tai toisistaan. Opinto-osuuden voi toteuttaa vapaavalintaisella tavalla, esim. vierailun, työpajan, leffaillan, kansainvälisen teemaillan, kilpailun tai keskustelutilaisuuden muodossa. Asiasta voi jutella etukäteen KVT:n tai leirinvetäjien kanssa.

Opinto-osuus (yllä kuvattu) on eri asia kuin KVT:n järjestämä leirivierailu. KVT vierailee jokaisella leirillä kertomassa leiriläisille vapaaehtoistyöleirien tarkoituksesta ja KVT:n toiminnasta sekä varmistaa samalla, että leiriläisten, leirinvetäjien ja leirijärjestäjän kanssa kaikki sujuu hyvin. Tämä vierailu sovitaan yhdessä leirijärjestäjän ja leirinvetäjien kanssa.
Onko leirille mahdollista järjestää opinto-osuutta ja mikä sen aihe olisi? Jos kyllä, miten? Jos ei, miksi ei? *
Vakuutukset
Virtuaalileirit ja niiden osallistujat eivät kuulu KVT:n kattojärjestön SCI:n tarjoaman vakuutuksen piiriin. KVT ei ole vastuussa leirijärjestäjälle koituvista aineellisista vahingoista ja menetyksistä.
Onko leirin järjestäjällä aineelliset vahingot korvaava vakuutus? *
Leirin budjetti ja muut kulut
KVT ei vastaa leirin aikana aiheutuneista kuluista kuten ohjelmistotilauksista tai lisensseistä.
Millainen kokonaisbudjetti leirille on varattu? Millaisia kulunlähteitä leirijärjestäjä on arvioinut tulevan? *
Leirikoordinaatiomaksu ja leirin peruuntuminen: Hyväksyn seuraavat ehdot leirimaksuun ja leirin peruuntumiseen liittyen. *
Required
Viestintä ja markkinointi
KVT ottaa mielellään vastaan kuvia leiriltä, joita voi käyttää leirin ja KVT:n toiminnan markkinointiin sekä viestintään. *
Required
Onko leirin alueella jokin paikallislehti tai muu media, jonka voisi kutsua tekemään jutun/julkaisemaan valmiin jutun leiristä?
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry. Report Abuse