แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานระบบสารสนเทศงานสารบรรณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานระบบสารสนเทศ
งานสารบรรณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558
ส่วนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
สถานะภาพ
เจ้าหน้าที่คณะ/นิสิตสาขา
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms