מכירת חמץ תשפ"א - בר יוחאי
רבנות האזורית מרום הגליל
שטר הרשאה למכירת חמץ

אנו הח"מ נותנים לרב אלמשעלי יוסף רב המועצה האזורית מרום הגליל הרשאה גמורה למכור במכירה גמורה ומוחלטת את כל מיני החמץ שלנו הנמצאים אצלנו בבתים במחסנים ובשאר מיני הרשויות. בין אוכלין ובין משקין הראוין לאדם והראוין לבהמה. בין הנעשה מחמשת מיני הדגן ובין דבר שבתערובת חמץ או חמץ נוקשה וכל מיני תבואות וכל מיני גריסין וכל מיני קמח וסובין וכל מעשה מאפה. עוגות ביסקוויט, לקח, בורגול, קוסקוס, קווקר, אטריות, מקרונים, בירה, ויסקי כל מיני בעלי חיים האוכלים חמץ ורפתות ולולים כל מיני צבעים וכל מיני רפואות ועוד מינים שונים שיש בהם חשש חמץ וכן מינים שונים שנשכחו מלפורטם וכן חבילות של חמץ שנשלחו אלינו מאיזה מקום שהוא והמה בדרך. וכל מיני חמץ שבכלים והשקים והנפות שמשהו חמץ נדבק בהם או בלוע בהם, על כל הנ"ל אנו ממנים את הרב אלמשעלי יוסף הנ"ל לשליח גמור לעשות בהם כאדם העושה בשלו ממש ואנו נותנים לו ולשליח שליחו כוח הרשאה גמורה למכור את כל הדברים הנ"ל למי שירצה ובאיזה מקום שירצה וכל מה שיעשה בכל הדברים הנ"ל לא נוכל לומר לתיקוני שדרנוך ולא לעוותי הן לזכות והן לחובה. ויש כוח בידו להקנות באיזה קנין שירצה כמו כן כל המקומות שבהם מונח חמץ שלנו השייכים לנו בשכירות או לחלוטין. ואנו מסלקים את עצמנו כעת מכל וכל שלא תהיה לנו זכות בהחמץ הנ"ל.

תוקף ההרשאה הזאת הוא מהיום ומעכשיו ביד הרב אלמשעלי יוסף שהוא ימכור ע"פ כוח ההרשאה זו וישכירו גם את המקומות הכל כאמור וכמבואר לעיל ותהא ידו כידנו ופיו כפינו עשייתו כעשייתנו ולא יגרע ולא יפסל שטר כוח הרשאה זה משום ריעותא וגירעותא שבעולם מכל מה שהפה יכול לדבר והלב לחשוב ולערער כלל ועיקר.

וכל זה נעשה בקנין גמור במנא דכשר למקני ביה מעכשיו כתקנת חכמנו ז"ל ודלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרא וכו'.

שם מלא *
כתובת מלאה *
הרשאה למכירת חמץ *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy