XIII Ogólnopolska Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę

Wypełniając i wysyłając niniejszy formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do uczestnictwa w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rowerowej na Jasną Górę (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.).

Oświadczam, że zapoznałem(am) się i akceptuję regulamin Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej oraz jako jej uczestnik zobowiązuję się go przestrzegać.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question