แบบสำรวจความต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
เรียน ผู้ตอบแบบสำรวจ
แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สํารวจความสนใจและความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ข้อมูลของท่านจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และการรายงานผลข้อมูลจะเสนอในภาพรวมเท่านั้น จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
อายุในปัจจุบัน *
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน *
สถานที่ทำงานในปัจจุบัน *
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน *
ตำแหน่งปัจจุบัน *
แหล่งเงินทุนในการเรียนต่อระดับปริญญาโท *
ปัจจุบันท่านต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หรือไม่ *
สาเหตุของการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ท่านต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรใด *
ท่านต้องการให้จัดการศึกษาในเวลาใด *
ท่านต้องการให้มีการจัดการเรียนการด้วยวิธีใด *
ถ้า วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ในปีการศึกษา 2564 ท่านจะสมัครเรียนหรือไม่ *
ท่านต้องการให้วิทยาลัยฯสนับสนุนอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ข้อเสนอแนะต่อวิทยาลัยฯ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Sirindhorn College of Public Health, Trang. Report Abuse