ขอใช้งานโสตทัศนศึกษา
1. ก่อนขอใช้งานกรุณาดูตารางการใช้งานก่อน http://gg.gg/447zs
2. กรุณากรอกแบบขอใช้งานอุปกรณ์ด้านโสตทัศนศึกษาเพื่อประกอบการจัดกิจกรรมหรือการเรียนการสอน อย่างน้อยล่วงหน้าก่อน 1 วันทำการ เพื่อการเตรียมการและจัดสรรกำลัง
3. ทางงานโสตทัศนศึกษาสงวนสิทธิ์ให้กับผู้จองในระบบก่อน
4. หากเป็นวันหยุดราชการโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่โสตฯ เพื่อสอบถามก่อน
กรอกข้อมูลเบื้องต้นผู้ขอใช้งาน
กรุณากรอกข้อมูลผู้ขอใช้งานด้านโสตทัศนศึกษา
คำนำหน้าผู้ขอใช้งาน *
ชื่อ - สกุล ผู้ขอใช้งาน *
Your answer
กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์
เพื่อเจ้าหน้าที่สามารถติดต่อ และยืนยันตัวบุคคลได้ (กรุณากรอกรูปแบบ xxxxxxxxxx) x แทนหมายเลขโทรศัพท์ของท่านจำนวน 10 ตัว
หมายเลขโทรศัพท์ผู้ขอใช้งาน *
กรุณากรอกเพื่อใช้ติดต่อ กรณีเกิดขัดข้องไม่อาจให้บริการได้
Your answer
กลุ่มงานผู้ขอใช้งาน *
ฝ่าย/งาน
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้ผู้ขอใช้งาน *
มีความประสงค์ขอใช้งานด้านโสตทัศนศึกษา
โดยข้าพเจ้าผู้ขอใช้งานยินดีรับผิดชอบเมื่ออุปกรณ์ที่นำไปใช้งานเกิดการสูญหายหรือชำรุด ซึ่งในการใช้งานปกติตามห้องต่าง ๆ จะมีอุปกรณ์ให้บริการด้านโสตทัศนศึกษาดังนี้
1. เครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด
2. ไมค์ จำนวน 2 ตัว
3. เครื่องฉายข้ามศรีษะจำนวน 1 เครื่อง
4. เครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 ชุด
หมายเหตุ 1. ใต้ถุนอาคาร 5 และ 6, ลานหน้าอาคาร 3 และ ลานหน้าอาคาร 2 ไม่มีรายการที่ 3 และ 4
2. กรณีใช้งานในห้องต่าง ๆ หรือหอประชุมผู้ขอต้องรับผิดชอบในการดูแลความสะอาด การปิด-เปิด ไฟ หรือ เครื่องปรับอากาศ และการเปิด - ปิดประตู, หน้าต่าง ห้องที่ใช้งาน
เพื่อใช้ในงาน/กิจกรรม *
Your answer
สถานที่ที่ขอใช้งานอุปกรณ์ด้านโสตทัศนศึกษา *
อุปกรณ์ที่ขออนุเคราะห์ใช้งานเพิ่มเติม (กรอกข้อมูล)
Your answer
ระบุวันเดือนปีที่ขอเริ่มใช้งาน (ปี ค.ศ.) *
MM
/
DD
/
YYYY
ระบุวันเดือนปีที่สิ้นสุดการใช้งาน (ปี ค.ศ.) *
MM
/
DD
/
YYYY
ระบุเวลาเริ่มต้นใช้งาน *
Time
:
ระบุเวลาสิ้นสุดที่ใช้งาน *
Time
:
ข้อปฏิบัติเมื่อกรอกแบบฟอร์มเสร็จ
1. โปรดติดตาม ตารางการขอใช้งาน http://gg.gg/447zs และติดต่อเจ้าหน้าที่งานโสตฯ ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์ (อั๋น) โทร 0855298418
2. หากมีการเปลี่ยนแปลงโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนดำเนินการ
3. เน้นย้ำ ทางงานโสตทัศนศึกษาสงวนสิทธิ์ให้กับผู้จองในระบบก่อน
ขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการครับ
นายวิชัย สิงห์น้อย หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา โทร 089-5619808,091-8582702
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนสันกำแพง. Report Abuse - Terms of Service