ค่ายเสริมสร้างวิชาการ รุ่นที่ 13 และค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560
ค่ายสำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ค่ายเสริมสร้างวิชาการ รุ่นที่ 13
โปรดศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด (ค่ายเสริมสร้างวิชาการ รุ่นที่ 13)
ค่ายเสริมสร้างวิชาการ รุ่นที่ 13 (รับเฉพาะนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย) โดยมีค่าสมัครเข้าร่วมค่าย 700 บาท/คน โดยให้ผู้สมัครนำเงินค่าสมัครเข้าบัญชี

-ชื่อบัญชี: มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี: 016-300325-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช
-ส่งหลักฐานการจ่ายเงินค่าสมัครตัวจริง (ไม่รับตัวถ่ายเอกสาร) ส่งแบบ EMS
มาที่: งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
ที่อยู่: 272 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โดยเขียนชื่อ-นามสุกล ด้านหลังหลักฐานการจ่ายเงิน ด้วยตัวบรรจง นำใส่ซอง และวงเล็บมุมซองว่า หลักฐานการจ่ายเงินค่าสมัครค่ายเสริม รุ่นที่ 13 ส่งมาภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 (ดูวันประทับตราจากไปรษณีย์)


หมายเหตุ ผู้สมัครเข้าร่วมค่ายเสริมสร้างวิชาการ และ/หรือ ค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ จะต้องอยุู่ในหอพักนักศึกษาที่ทางคณะจัดให้เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ค้างที่อื่น เพื่อความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรม

สามารถเช็ครายชื่อในการสมัครเข้าร่วมค่ายได้หลักจากสมัครไปแล้วสองวัน ที่ www.sc.mahidol.ac.th/sced ทั้งนี้การสมัครค่ายเสริมสร้างจะสมบูรณ์เมื่อคณะฯได้รับหลักฐานการจ่ายเงินแล้ว

ค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์
โปรดศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด (ค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์) ฟรี!!!
ค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ รับทั้งนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมค่าย

หมายเหตุ ผู้สมัครเข้าร่วมค่ายเสริมสร้างวิชาการ และ/หรือ ค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ จะต้องอยุู่ในหอพักนักศึกษาที่ทางคณะจัดให้เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ค้างที่อื่น เพื่อความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรม

สามารถเช็ครายชื่อในการสมัครเข้าร่วมค่ายได้หลักจากสมัครไปแล้วสองวัน ที่ www.sc.mahidol.ac.th/sced

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อมูลเรียบร้อยแล้วก่อนทำการกรอกข้อมูล *
มีความประสงค์ที่จะสมัครเข้าค่าย *
1.คำนำหน้า *
2.ชื่อ *
Your answer
3.นามสกุล *
Your answer
4.ชื่อเล่น *
Your answer
5.รหัสนักศึกษา *
ถ้ามีแล้วให้กรอก เช่น 5905001 ถ้ายังไม่มีรหัสให้ใส่ -
Your answer
6.หลักสูตรที่ท่านได้ผ่านการคัดเลือก *
7.สัญชาติ *
Your answer
8.เชื้อชาติ *
Your answer
9.ศาสนา *
Your answer
10.วันเดือนปีเกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
11.ที่อยู่ *
Your answer
12.อาหาร *
13.ยาที่แพ้
โปรดระบุ (ถ้ามี) เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา
Your answer
14.อาหารที่แพ้
โปรดระบุ (ถ้ามี) เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา
Your answer
15.สิ่งที่แพ้
โปรดระบุ (ถ้ามี) เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา
Your answer
16.โรคประจำตัว
โปรดระบุ (ถ้ามี) เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา
Your answer
17.เบอร์มือถือ *
วิธีกรอก เช่น 089-4130001
Your answer
18.E-mail *
Your answer
19. Facebook
Your answer
20. ID line
Your answer
21.ชื่อโรงเรียนที่สำเร็จการศึกษา *
Your answer
22.ชื่อ-นามสกุล (ผู้ปกครอง) *
Your answer
23.เบอร์มือถือ (ผู้ปกครอง) *
วิธีกรอก เช่น 089-4130001
Your answer
24.ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ โดย *
25.ความคาดหวังในการเข้าร่วมค่าย เสริมสร้างวิชาการ
Your answer
26. ความคาดหวังในการเข้าร่วมค่าย วิทยาศาสตร์สัมพันธ์
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms