ค่ายเสริมสร้างวิชาการ รุ่นที่ 13 และค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560
ค่ายสำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ค่ายเสริมสร้างวิชาการ รุ่นที่ 13
โปรดศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด (ค่ายเสริมสร้างวิชาการ รุ่นที่ 13)
ค่ายเสริมสร้างวิชาการ รุ่นที่ 13 (รับเฉพาะนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย) โดยมีค่าสมัครเข้าร่วมค่าย 700 บาท/คน โดยให้ผู้สมัครนำเงินค่าสมัครเข้าบัญชี

-ชื่อบัญชี: มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี: 016-300325-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช
-ส่งหลักฐานการจ่ายเงินค่าสมัครตัวจริง (ไม่รับตัวถ่ายเอกสาร) ส่งแบบ EMS
มาที่: งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
ที่อยู่: 272 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โดยเขียนชื่อ-นามสุกล ด้านหลังหลักฐานการจ่ายเงิน ด้วยตัวบรรจง นำใส่ซอง และวงเล็บมุมซองว่า หลักฐานการจ่ายเงินค่าสมัครค่ายเสริม รุ่นที่ 13 ส่งมาภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 (ดูวันประทับตราจากไปรษณีย์)


หมายเหตุ ผู้สมัครเข้าร่วมค่ายเสริมสร้างวิชาการ และ/หรือ ค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ จะต้องอยุู่ในหอพักนักศึกษาที่ทางคณะจัดให้เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ค้างที่อื่น เพื่อความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรม

สามารถเช็ครายชื่อในการสมัครเข้าร่วมค่ายได้หลักจากสมัครไปแล้วสองวัน ที่ www.sc.mahidol.ac.th/sced ทั้งนี้การสมัครค่ายเสริมสร้างจะสมบูรณ์เมื่อคณะฯได้รับหลักฐานการจ่ายเงินแล้ว

ค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์
โปรดศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด (ค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์) ฟรี!!!
ค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ รับทั้งนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมค่าย

หมายเหตุ ผู้สมัครเข้าร่วมค่ายเสริมสร้างวิชาการ และ/หรือ ค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ จะต้องอยุู่ในหอพักนักศึกษาที่ทางคณะจัดให้เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ค้างที่อื่น เพื่อความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรม

สามารถเช็ครายชื่อในการสมัครเข้าร่วมค่ายได้หลักจากสมัครไปแล้วสองวัน ที่ www.sc.mahidol.ac.th/sced

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อมูลเรียบร้อยแล้วก่อนทำการกรอกข้อมูล
มีความประสงค์ที่จะสมัครเข้าค่าย
1.คำนำหน้า
2.ชื่อ
Your answer
3.นามสกุล
Your answer
4.ชื่อเล่น
Your answer
5.รหัสนักศึกษา
ถ้ามีแล้วให้กรอก เช่น 5905001 ถ้ายังไม่มีรหัสให้ใส่ -
Your answer
6.หลักสูตรที่ท่านได้ผ่านการคัดเลือก
7.สัญชาติ
Your answer
8.เชื้อชาติ
Your answer
9.ศาสนา
Your answer
10.วันเดือนปีเกิด
MM
/
DD
/
YYYY
11.ที่อยู่
Your answer
12.อาหาร
13.ยาที่แพ้
โปรดระบุ (ถ้ามี) เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา
Your answer
14.อาหารที่แพ้
โปรดระบุ (ถ้ามี) เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา
Your answer
15.สิ่งที่แพ้
โปรดระบุ (ถ้ามี) เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา
Your answer
16.โรคประจำตัว
โปรดระบุ (ถ้ามี) เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา
Your answer
17.เบอร์มือถือ
วิธีกรอก เช่น 089-4130001
Your answer
18.E-mail
Your answer
19. Facebook
Your answer
20. ID line
Your answer
21.ชื่อโรงเรียนที่สำเร็จการศึกษา
Your answer
22.ชื่อ-นามสกุล (ผู้ปกครอง)
Your answer
23.เบอร์มือถือ (ผู้ปกครอง)
วิธีกรอก เช่น 089-4130001
Your answer
24.ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ โดย
25.ความคาดหวังในการเข้าร่วมค่าย เสริมสร้างวิชาการ
Your answer
26. ความคาดหวังในการเข้าร่วมค่าย วิทยาศาสตร์สัมพันธ์
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms