Vragenlijst Stroomuitval

Gelet op de recente gebeurtenissen in het energievoorzieningslandschap is de kans reëel dat er zich de komende winter elektriciteitsschaarste voordoet in België.
De gemeenten Berlaar en Nijlen willen zich hier zo goed mogelijk op voorbereiden, ondermeer door de risico's binnen die twee gemeenten in kaart te brengen.

We willen weten welke organisaties de nodige voorzorgen namen om de gevolgen van een stroomuitval op te vangen. Zulke stroomuitvallen kunnen immers belangrijke veiligheidsproblemen met zich meebrengen. Deze rondvraag is informatief en preventief van aard.
Toch willen we elke organisatie oproepen om maatregelen nemen.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question