Анкетна карта
Анкета за оценяване на степента на удовлетвореност на целевите групи от създадената Интегрирана управленска информационна система (ИУИС).
Анкетна карта
Уважаеми колеги,
Настоящата Анкета има за цел да проучи Вашето мнение за внедряваната в Тракийски университет ИУИС. Тя е изградена по изпълнението на проект «Усъвършенстване на системата за управление и внедряване на интегрирана управленска информационна система в Тракийски университет за повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност» BG051PO001-3.1.08-0009 по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Молим за Вашето съдействие за провеждане на проучването! Анкетата е анонимна!
I. Въпроси за статута на анкетирания
Пол *
Възраст *
Навършени години
Трудова заетост *
Университетски статус *
Required
В какво форма на обучение сте? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Тракийски университет. Report Abuse